ZDR 2021

ZDR 2021

OBVEŠČAMO VAS, DA JE PRIROČNIK PRAVKAR IZ TISKA! VSI NAROČNIKI, KI STE PRIROČNIK NAROČILI V PRENAROČILU, GA LAHKO PRIČAKUJETE V NASLEDNJIH DNEH!

  • obsežen komentar po členih na 1385 straneh
  • vključuje vse spremembe in dopolnitve do danes
  • posodobljena sodna praksa
  • vsa sodna praksa Vrhovnega sodišča
  • praksa pristojnih institucij
  • vpliv novih evropskih direktiv
  • kazenske določbe in prekrškovne sankcije
  • stvarno kazalo…

Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih je v naši založbi prvič izšel leta 2013 (avtor mag. Darko Krašovec) in je dopolnjen za obdobje zadnjih osmih let, vse do danes s strani priznanih strokovnjakov z večletnimi izkušnjami na področju delovnih razmerij dr. Andraža Rangusa, doktorja pravnih znanosti s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je zaposlen kot direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Damjana Mašere, univerzitetnega diplomiranega pravnika, zaposlenega kot vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot strokovnjaka sta aktivno sodelovala že pri pripravi in sprejetju ZDR-1 ter pri njegovem uveljavljanju v praksi.

PRIROČNIK VAM POŠLJEMO TAKOJ!
Knjiga je izšla v petek 28. maja 2021!
Poštnine ne zaračunavamo!

KNJIGA – Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih 2021 ………………………….210,00 EUR
(5% DDV ni vračunan v ceno)