Odklonitev jamstev in zagotovil

INFORMACIJE NA SPLETNI STRANI SO DANE NA RAZPOLAGO V STANJU „V KAKRŠNEM SO”. ZALOŽBA REFORMA D.O.O. NE PREVZEMA NIKAKRŠNIH OBVEZNOSTI DO NIKOGAR IN NOBENE ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNOKOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO ALI DRUGO POSLEDIČNO ŠKODO, DO KATERE BI PRIŠLO ZARADI UPORABE TE SPLETNE STRANI ALI KATEREKOLI DRUGE S TO STRANJO POVEZANE SPLETNE STRANI, KAR BREZ OMEJITEV VELJA TUDI ZA KAKRŠNEKOLI IZGUBLJENE DOBIČKE, PREKINITVE POSLOVANJA, IZGUBO PROGRAMOV ALI DRUGIH PODATKOV NA VAŠEM SISTEMU ZA OBDELAVO PODATKOV ALI DRUGIH IZGUB, TUDI V PRIMERU, DA SMO BILI IZRECNO OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaš komentar