PORTAL ZDR 2021

NAJNOVEJŠI KOMENTAR ZDR 2021

Izkoristite 15 % popust v mesecu januarju!

Vsak naročnik prejme tudi darilo!

PORTAL ZDR 2021 + gratis KNJIGA – NAJNOVEJŠI KOMENTAR ZDR 2021 (trda vezava, 1200 strani). Vsak naročnik prejme poleg kode za enoletno neomejeno dostopanje do vsebin na portalu portal-zdr.si tudi gratis najnovejšo knjigo Veliki komentar ZDR 2021 z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki bo izšla v mesecu marcu 2021.

Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih je v naši založbi prvič izšel leta 2013 (avtor mag. Darko Krašovec) in je bil dopolnjen vsako leto vse do danes. Komentar izhaja tako v tiskani verziji (knjiga – trda vezava) in že šesto leto zaradi lažje uporabe tudi na portalu ZDR portal-zdr.si, kjer z ažurnim spremljanjem strokovne ekipe na tem področju tako omogočamo našim naročnikom dostop do aktualnih informacij, ki jih vsakodnevno potrebujejo pri odločanju na tako zahtevnem in občutljivem področju.

 

PORTAL ZDR 2021 OMOGOČA neomejen dostop do vsebin kot so: obsežen komentar po členih, najnovejša sodna praksa, evropske direktive, kazenske določbe, vzorci, pogodbe, tožbe, dodana je tudi posebna izdaja aktualna v teh časih – Delovna razmerja v izrednih okoliščinah, ki vsebuje vse temeljne vsebine in pripomočke, ki so potrebni za organiziranje in obvladovanje delovnega procesa v trenutnih razmerah ter razlago in način uveljavljanja pravic na podlagi do sedaj sprejetih interventnih predpisov… skratka vse, kar je potrebno za kvalitetno spremljanje vsebin delovno pravne zakonodaje.

OB NAROČILU VAM PRIPADA TUDI KNJIGA KOMENTAR ZDR 2021! Poleg kode za enoletno dostopanje do vsebin naročniki prejmejo v tekočem letu naročnine tudi tiskani izvod knjige, najnovejšo izdajo komentarja ZDR 2021 na več kot 1200 straneh, ki bo izšel v mesecu marcu 2021. Komentar iz leta 2013 avtorja mag. Darka Krašovca je dopolnjen za obdobje od 2013 do 2021 s strani priznanih strokovnjakov z večletnimi izkušnjami na področju delovnih razmerij dr. Andraža Rangusa, doktorja pravnih znanosti s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je zaposlen kot direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Damjana Mašere, univerzitetnega diplomiranega pravnika, zaposlenega kot vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot strokovnjaka sta aktivno sodelovala že pri pripravi in sprejetju ZDR-1 ter pri njegovem uveljavljanju v praksi.

DARILO ZALOŽBE! Vsak naročnik v mesecu januarju prejme tudi darilo. Ob naročilu lahko izbirate med dvema najaktualnješima izdajama in sicer: Delo na domu in delo na daljavo 2020/2021 ali Inšpekcijski nadzor po novem 2020/2021.

IZBERITE DARILO:

  1. DELO NA DOMU IN DELO NA DALJAVO 2020/2021 – Celosten pristop za zakonito in učinkovito rešitev v vaši organizaciji!Delo na domu in delo na daljavo 2020/2021, E-priročnik, ki s celovitim pristopom vsem uporabnikom podaja zakonito in učinkovito rešitev organizacije dela na domu in dela na daljavo. Gre za pomemben institut, ki ob spoštovanju obveznosti in pravic vseh deležnikov delavcu omogoča lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, delodajalcu pa nižje stroške, večjo fleksibilnost in lažjo organizacijo dela ob izrednih dogodkih. Avtorja Damjan Mašera, univ. dipl. prav. in dr. Andraž Rangus sta dodala tudi inovativen pristop najpogostejših vprašanj in odgovorov ter živih povezav na podrobnejša pojasnila v dokumentu!
    Vsak naročnik prejme tudi vzorce vseh potrebnih pisanj za zakonito in učinkovito organiziranje dela na domu!
  2. INŠPEKCIJSKI NADZOR PO NOVEM 2020/2021 – Inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij s komentarjem in najnovejšimi spremembami!Najnovejša strokovna izdaja vu E-priročnik predstavlja vse potrebne informacije in znanja, ki jih boste potrebovali tako pri ustreznem urejanju delovnih razmerij kot tudi ob morebitnem inšpekcijskem pregledu ter pri uveljavljanju in dokazovanju pravilnosti izvajanja zakonodaje s področja interventnih ukrepov! Avtor celostno zaobjame postopek inšpekcijskega nadzora, konkretno postopek delovne inšpekcije – od vloge inšpekcije, opisa pristojnosti in pooblastil, oboje tudi s praktičnega vidika in na koncu še analizo prakse oz. najpogostejših odločitev delovnih inšpektorjev. Posebna pozornost je posvečena tudi pregledu najnovejše upravne in sodne prakse delovne inšpekcije.Vsak naročnik prejme tudi vzorce, ki jih boste ob morebitnem inšpekcijskem pregledu potrebovali npr: vzorec pripomb na zapisnik, vzorec poročila o izvršitvi odločbe, vzorec zahteve za odložitev izvršbe, vzorec pritožbe na odločitve inšpektorjev, vzorec pritožbe zoper ravnanja inšpektorjev,…

IZKORISTITE 15 % POPUST, ki velja do 31. januarja 2021.

Naročeno vam skupaj z izbranim darilom pošljemo takoj!

Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih 2021 …………… 278,86 EUR
(na portalu www.portal-zdr.si + knjiga)

Cena s 15 % popustom ……………………………………….… 237,03 EUR
(DDV ni vračunan v ceno)