DELOVNA RAZMERJA V IZREDNIH OKOLIŠČINAH!

DELOVNA RAZMERJA V IZREDNIH OKOLIŠČINAH!

NOVO!

Brezplačna nadgradnja vsebin za vse naročnike!

Epidemija nalezljive bolezni, upad obsega poslovanja in odrejena karantena ali splošna omejitev gibanja lahko zelo vplivajo na delovne procese delodajalca. Kako najučinkoviteje organizirati delovni proces v vseh izrednih razmerah in izjemnih okoliščinah (epidemije nalezljivih bolezni, naravne in druge nesreče in ostali nepredvidljivi dogodki)? Kakšne so možnosti delodajalca glede odrejanja drugega dela? Kakšne možnosti ima delodajalec pri urejanju dela na drugem kraju in dela na domu? Kaj storiti, ko je zdravemu delavcu odrejena karantena?

Digitalni priročnik, ki so ga uredili in pripravili strokovnjaki s področja delovnih razmerij v teoriji in praksi, naslavlja delovnopravni okvir, ki ureja obveznosti in pravice delodajalcev ter delavcev in predstavlja splošna pravila glede določanja vrste dela in kraja opravljanja dela. Naslavlja posebno ureditev opravljanja drugega dela in/ali dela na domu ter tudi obravnava nadomestilo za čas odsotnosti.
Vsebuje vse relevantne člene zakona s komentarji in vzorci aktov in pisanj, ki so predvideni za odrejanje dela v teh primerih. Priročnik bo vseboval tudi opis interventnih ukrepov, sprejetih strani države, s katerimi se želi blažiti negativne vplive na gospodarstvo in poslovanje poslovnih subjektov ter potrebne vzorce vlog in dokazil v teh postopkih.

Povzetek vsebine:

  • uvod k organiziranju in upravljanju delovnega procesa v izrednih razmerah
  • možnosti odrejanja drugega dela,
  • sprememba ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin,
  • delo na domu,
  • opravljanje drugega dela ali na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin,
  • nadomestilo plače glede na vrsto odsotnosti,
  • uveljavljanje pravic na podlagi interventnega zakona (delno povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo in odrejene karantene) (dodatek k že pripravljenemu priročniku, ko bo zakon, ki ga predvideva vlada, sprejet),
  • komentar vseh potrebnih členov iz Zakona o delovnih razmerjih, ki so pomebni v teh okoliščinah,
  • vse potrebne vzorce, vzorce vlog in dokazil v postopkih…

Strokovna izdaja je namenjena vsem direktorjem v privatnem in javnem sektorju, ravnateljem, računovodjem, pravnikom, zaposlenim v kadrovskih in splošnih službah, podjetnikom posameznikom, zaposlenim v javni upravi, sindikatom, skratka vsem, ki se na takšen ali drugačen način srečujete v novih okoliščinah na področju delovnih razmerij. Aktualno strokovno izdajo smo vam pripravili v elektronski verziji z vsemi potrebnimi vzorci, ki jih potrebujete v praksi.

Brezplačna nadgradnja vsebin za vse naročnike! Zavedamo se, da se v izrednih razmerah situacija spreminja in temu se prilagaja tudi zakonodaja, zato bomo v primeru dodatnih uredb, sprememb in navodil s področja delovnih razmerij naknadno brezplačno ažurirali naročeno strokovno izdajo!

Izkoristite 20 % popust!. Popust velja do izida. Strokovna izdaja izide dne 27. 03. 2020.

Cena strokovne izdaje……………140,00 EUR
Cena z 20 % popustom…………..112,00 EUR
(V ceno ni vključen DDV.)