Novo

InŠpekcijski Nadzor Po Novem 2020/2021, Založba Reforma

INŠPEKCIJSKI NADZOR PO NOVEM 2020/2021

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!

Strokovna izdaja predstavlja vse potrebne informacije in znanja, ki jih boste potrebovali tako pri ustreznem urejanju delovnih razmerij kot tudi ob morebitnem inšpekcijskem pregledu ter pri uveljavljanju in dokazovanju pravilnosti izvajanja zakonodaje s področja interventnih ukrepov!

  • nove pristojnosti in ukrepi delovne inšpekcije z novelo Zakona o inšpekciji dela (ZID-A),
  • posodobljen pregled upravne in sodne prakse delovne inšpekcije,
  • interventna zakonodaja in pristojnost ter ukrepi delovne inšpekcije,
  • predpisana in najpogosteje zahtevana dokumentacija,
  • obvezne evidence,
  • razmejitev med nadzorom v zasebnem in javnem sektorju,
  • kako lahko uspešno in učinkovito sodelujemo v postopku nadzora,
  • pooblastila in najpogostejše odločitve inšpektorjev,
  • analiza odločitev druge stopnje v upravnem odločanju, ki pomembno vplivajo na nadaljnjo prakso inšpekcije in ravnanja zavezancev,z
  • zbirka vzorcev, ki jih boste ob morebitnem pregledu potrebovali …

Prve dopolnitve Novega velikega komentarja Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2015

Knjigo vam pošljemo takoj!

Avtorja:
Dr. Andraž Rangus  zaposlen na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in
Sneža Mihailova Brojan univ. dipl. prav. zaposlena na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pri naši založbi je v letih 2013/14 izšel strokovni priročnik NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2013 avtorja mag. Darka Krašovca, strokovnjaka na področju delovnih razmerij v teoriji in praksi in avtorja številnih strokovnih izdaj in člankov s področja delovnega prava. Kot smo Vam ob izidu komentarja obljubili, smo ažurno spremljali vse spremembe, dopolnitve, uredbe, sklepe in dogovore med socialnimi partnerji ter nenazadnje tudi prakso. Dve leti po uveljavitvi Zakona o delovnih razmerjih (uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) smo se v založbi odločili, da pripravimo strokovno izdajo z vsemi novostmi in nenazadnje dopolnimo z nekaterimi relevantnimi odločbami delovnih in socialnih sodišč, ki bodo pokazale, ali in kako so se spremembe delovne zakonodaje iz leta 2013 odrazile v tožbenih zahtevkih in odločitvah sodišč v delovnih sporih.