Neuvrščeni

NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2022

Novi Veliki Komentar Zakona O Delovnih Razmerjih In Reforme Trga Dela 2022, Založba Reforma

NOVO!
Strokovna izdaja je ravnokar izšla!
Dobava takoj!

  • obsežen komentar po členih
  • vključuje vse spremembe
  • posodobljena sodna praksa
  • vsa sodna praksa Vrhovnega sodišča
  • praksa pristojnih institucij
  • vpliv novih evropskih direktiv
  • kazenske določbe in prekrškovne sankcije
  • stvarno kazalo…

Komentar Zakona o delovnih razmerjih je v naši založbi prvič izšel leta 2013 (avtor mag. Darko Krašovec) in je dopolnjen za obdobje zadnjih devetih let, vse do danes, s strani priznanih strokovnjakov z večletnimi izkušnjami na področju delovnih razmerij dr. Andraža Rangusa, doktorja pravnih znanosti s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je zaposlen kot direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Damjana Mašere, univerzitetnega diplomiranega pravnika, zaposlenega kot vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot strokovnjaka sta aktivno sodelovala že pri pripravi in sprejetju ZDR-1 ter pri njegovem uveljavljanju v praksi. Sta avtorja številnih strokovnih člankov in priročnikov s področja delovnih razmerij.

Regres in letni dopust 2022

Regres In Letni Dopust 2022, Založba Reforma

Strokovna izdaja je izšla 13. junija 2022 in vam jo pošljemo takoj!

Delavcem v delovnem razmerju je treba izplačati regres za letni dopust.

Ob tem zakonsko določenem roku se vsakič znova pojavlja veliko vprašanj in dilem, povezanih s pravilnim obračunom in izplačilom regresa. Kaj je torej treba vedeti o regresu za letni dopust za pravilen obračun in izplačilo? Je 1. julij res skrajni rok za plačilo regresa? Zakaj je treba poznati tudi pravila o letnem dopustu?

Najnovejši priročnik REGRES IN LETNI DOPUST 2022 skuša odgovoriti na vsa najpogostejša vprašanja, povezana z regresom za letni dopust in tudi pravico do letnega dopusta, med drugim:
–        Kdo ima pravico do regresa?
–        Kako se izračuna sorazmerni del regresa?
–        Pod katerimi pogoji se lahko izplača regres v več delih?
–        Ali morajo vsi zaposleni pri istem delodajalcu prejeti enak znesek regresa? Če ne, kakšni so pogoji za izplačilo različnih zneskov regresov?
–        Pod kakšnimi pogoji je upravičeno poznejše izplačilo regresa (do 1. novembra)? Na koga naj se obrne delodajalec, kakšna dokazila mora predložiti, kako mora seznaniti zaposlene?
–        Ali mora biti regres izplačan v denarni obliki ali je lahko denimo v bonih? V kakšnih primerih je lahko izplačan v nedenarni obliki?
–        Kdaj se delavec lahko odpove pravici do regresa?

, Založba Reforma

Premium zbirka vzorcev po Zakonu o delovnih razmerjih 2022

NOVO! 

Vzorci za vse postopke v delovnem razmerju in zakonito urejanje delovnih razmerij od vzpostavitve razmerja do zaključka!

Pravilno urejanje delovnih razmerij velja za enega ključnih elementov upravljanja delovnega procesa, saj je od pravilnosti vodenja vseh postopkov odvisen končni rezultat in zakonitost ravnanja. S tem se izognemo kasnejšim morebitnim sporom in stroškom, ki bi nastali zaradi napačnega ali nezakonitega ravnanja. Ta zbirka vzorcev pomaga razjasniti in pokazati pravilno ter zakonito pot pri praktično vseh možnih postopkih v delovnem razmerju. Komentarji k vzorcem pa še dodatno olajšajo pravilno izvajanje postopkov, še posebej z vidika pravilnosti izvrševanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.

Premium zbirka vzorcev po Zakonu o delovnih razmerjih 2022 celovito prikazuje vse razsežnosti urejanja delovnega razmerja s strani veljavne zakonodaje. Avtorja izdaje priročnika sta priznana strokovnjaka s področja delovnega prava v teoriji in praksi dr. Andraž Rangus, doktor pravnih znanosti s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je zaposlen kot direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Damjan Mašera, univerzitetni diplomirani pravnik, zaposlen kot vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Z vzorci in komentarjem k le-tem obravnavata celoten pravni okvir delovnega razmerja. Ta je predstavljen predvsem s strani izvajanja v praksi, zato so v strokovno izdajo vključeni vsi vzorci in obrazci, ki jih predpisani postopki predvidevajo.

 

DELOVNA RAZMERJA V IZREDNIH OKOLIŠČINAH!

DELOVNA RAZMERJA V IZREDNIH OKOLIŠČINAH!

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!

Zajeti so ukrepi, vzorci in vloge, na podlagi katerih je mogoče uveljavljati pravice! Novi interventni zakon za razbremenitev gospodarstva že sprejet! Nova subvencioniranja za delodajalce. Delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa z vzorcem odredbe, delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo…

Brezplačna nadgradnja vsebin za vse naročnike!

 

 

 

Strokovna izdaja Delovna razmerja v izrednih okoliščinah vsebuje vse temeljne vsebine in pripomočke, ki so potrebni za organiziranje in obvladovanje delovnega procesa v trenutnih razmerah ter razlago in način uveljavljanja pravic na podlagi do sedaj sprejetih interventnih predpisov, to je Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) in Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in ZIUZEOP-A. Hkrati pa vsebuje tudi vse nadaljnje posodobitve iz interventnih zakonov PKP od #PKP1 do #PKP7 (ZIUPPP, ZIUZEOP, ZIUOOPE, ZIUPDV, ZZUOOP, ZIUOPDVE in ZIUPOPDVE)

Reforma varstva osebnih podatkov 2019

NOVO!

Strokovni priročnik s številnimi vzorci, konkretnimi navodili in nasveti, ki jih potrebujete, da bo vaše poslovanje skladno z novo zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov!

Spoštovani!

Vsak naročnik prejme kar 3 strokovne izdaje:

priročnik, 430 strani, trda vezava + vzorci, predlogi aktov, ki so potrebni za skladnost z določili varnosti osebnih podatkov, več kot 30 upoštevanih zakonov in predpisov, s spletnimi povezavami za več kot 80 obravnavanih mnenj Informacijske pooblaščenke RS… + ZVOP-2, Novi Zakon o varstvu osebnih podatkov s pojasnili in napotki za uskladitev – ob sprejetju naknadno izdana dopolnitev!

– Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2018

Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2018

RAZPRODANO!

Priročnik v luksuzni izdaji, trda vezava, 1173 strani!

Pri naši založbi je ob sprejetju Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela ZDR-1 leta 2013 izšel Veliki komentar Zakona o delovnih razmerij in reforme trga dela, avtorja mag. Darka Krašovca. Komentar je bil odlično sprejet s strani uporabnikov in odločili smo se, da po petih letih, na željo naših zvestih naročnikov ponovno pripravimo celovito izdajo – priročnik:

Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2018,
obsežen komentar po členih z vsemi spremembami in dopolnitvami do danes, posodobljeno sodno prakso, vpliv novih evropskih direktiv, kazenske določbe, inšpekcijski nadzor z novostmi…, skratka vse kar potrebujete za kvalitetno spremljanje vsebin delovno pravne zakonodaje. Komentar iz leta 2013 avtorja mag. Darka Krašovca bo dopolnjen za obdobje od 2013 do 2018 s strani priznanih strokovnjakov z večletnimi izkušnjami na področju delovnih razmerij dr. Andraža Rangusa in Damjana Mašere univ.dipl.prav., zaposlena na Uradu za makroekonomske analize in razvoj ter na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot strokovnjaka sta aktivno sodelovala že pri pripravi in sprejetju ZDR-1 ter pri njegovem uveljavljanju v praksi, sta tudi avtorja različnih strokovnih izdaj in številnih člankov v strokovnih revijah s tega področja. ter sta nenazadnje kot predavatelja aktivno sodelovala na domačih in mednarodnih konferencah s področja delovnih razmerij.