e-knjiga

Velika Pravna Knjiga O Prenehanju Pogodbe O Zaposlitvi 2022, Založba Reforma

VELIKA PRAVNA KNJIGA O PRENEHANJU POGODBE O ZAPOSLITVI 2022

NOVO!
Dobava takoj!

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi velja za enega ključnih elementov delovnega razmerja, saj je od pravilnosti izvedbe procesa in upoštevanja vseh predpisanih obveznosti odvisen končni uspeh postopka. Delodajalcem bo ta priročnik pomagal razjasniti in pokazati pravilno ter zakonito pot pri vseh možnih načinih prenehanja delovnega razmerja, pojasnil kakšna je praksa na tem področju in predstavil številne vzorce s pojasnilom, katere je možno uporabiti pri konkretnih primerih, na drugi strani pa so z vidika delavcev pojasnjene njihove pravice in obveznosti.

Bonitete In Potni Nalogi 2022 Z Vsemi Spremembami V Teoriji In Praksi, Založba Reforma

BONITETE IN POTNI NALOGI 2022 z vsemi spremembami v teoriji in praksi

NOVO!
Dobava takoj!

 • Vse spremembe in novosti na področju bonitet in potnih nalogov v teoriji in praksi
 • Kaj se v letu 2022 upošteva kot boniteta oz. kdaj jo je potrebno obračunati, v katerih primerih pa ne
 • Obravnava najpogostejše davčne bonitete v vsakdanjem poslovnem okolju z vidika vseh treh davkov, povzetkom oz. predlogom in nasveti kot tudi s prikazom celovite zakonodaje na tem področju
 • Vse spremembe in novosti pri povračilih stroškov za prevoz na delo in iz dela
 • Vsa praksa in pravna podlaga, ki temelji na novi zakonodaji
 • Primeri iz prakse in primeri sodb inšpekcijskih nadzorov

InŠpekcijski Nadzor Po Novem 2020/2021, Založba Reforma

INŠPEKCIJSKI NADZOR PO NOVEM 2020/2021

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!

Strokovna izdaja predstavlja vse potrebne informacije in znanja, ki jih boste potrebovali tako pri ustreznem urejanju delovnih razmerij kot tudi ob morebitnem inšpekcijskem pregledu ter pri uveljavljanju in dokazovanju pravilnosti izvajanja zakonodaje s področja interventnih ukrepov!

 • nove pristojnosti in ukrepi delovne inšpekcije z novelo Zakona o inšpekciji dela (ZID-A),
 • posodobljen pregled upravne in sodne prakse delovne inšpekcije,
 • interventna zakonodaja in pristojnost ter ukrepi delovne inšpekcije,
 • predpisana in najpogosteje zahtevana dokumentacija,
 • obvezne evidence,
 • razmejitev med nadzorom v zasebnem in javnem sektorju,
 • kako lahko uspešno in učinkovito sodelujemo v postopku nadzora,
 • pooblastila in najpogostejše odločitve inšpektorjev,
 • analiza odločitev druge stopnje v upravnem odločanju, ki pomembno vplivajo na nadaljnjo prakso inšpekcije in ravnanja zavezancev,z
 • zbirka vzorcev, ki jih boste ob morebitnem pregledu potrebovali …

DELOVNA RAZMERJA V IZREDNIH OKOLIŠČINAH!

DELOVNA RAZMERJA V IZREDNIH OKOLIŠČINAH!

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!

Zajeti so ukrepi, vzorci in vloge, na podlagi katerih je mogoče uveljavljati pravice! Novi interventni zakon za razbremenitev gospodarstva že sprejet! Nova subvencioniranja za delodajalce. Delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa z vzorcem odredbe, delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo…

Brezplačna nadgradnja vsebin za vse naročnike!

 

 

 

Strokovna izdaja Delovna razmerja v izrednih okoliščinah vsebuje vse temeljne vsebine in pripomočke, ki so potrebni za organiziranje in obvladovanje delovnega procesa v trenutnih razmerah ter razlago in način uveljavljanja pravic na podlagi do sedaj sprejetih interventnih predpisov, to je Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) in Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in ZIUZEOP-A. Hkrati pa vsebuje tudi vse nadaljnje posodobitve iz interventnih zakonov PKP od #PKP1 do #PKP7 (ZIUPPP, ZIUZEOP, ZIUOOPE, ZIUPDV, ZZUOOP, ZIUOPDVE in ZIUPOPDVE)