e-knjiga

INŠPEKCIJSKI NADZOR PO NOVEM 2020/2021

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!

Nova strokovna izdaja predstavlja vse potrebne informacije in znanja, ki jih boste potrebovali tako pri ustreznem urejanju delovnih razmerij kot tudi ob morebitnem inšpekcijskem pregledu ter pri uveljavljanju in dokazovanju pravilnosti izvajanja zakonodaje s področja interventnih ukrepov!

  • nove pristojnosti in ukrepi delovne inšpekcije z novelo Zakona o inšpekciji dela (ZID-A),
  • posodobljen pregled upravne in sodne prakse delovne inšpekcije,
  • interventna zakonodaja in pristojnost ter ukrepi delovne inšpekcije,
  • predpisana in najpogosteje zahtevana dokumentacija,
  • obvezne evidence,
  • razmejitev med nadzorom v zasebnem in javnem sektorju,
  • kako lahko uspešno in učinkovito sodelujemo v postopku nadzora,
  • pooblastila in najpogostejše odločitve inšpektorjev,
  • analiza odločitev druge stopnje v upravnem odločanju, ki pomembno vplivajo na nadaljnjo prakso inšpekcije in ravnanja zavezancev,z
  • zbirka vzorcev, ki jih boste ob morebitnem pregledu potrebovali …

DELOVNA RAZMERJA V IZREDNIH OKOLIŠČINAH!

DELOVNA RAZMERJA V IZREDNIH OKOLIŠČINAH!

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!

Zajeti so ukrepi, vzorci in vloge, na podlagi katerih je mogoče uveljavljati pravice! Novi interventni zakon za razbremenitev gospodarstva že sprejet! Nova subvencioniranja za delodajalce. Delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa z vzorcem odredbe, delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo…

Brezplačna nadgradnja vsebin za vse naročnike!

 

 

 

Strokovna izdaja Delovna razmerja v izrednih okoliščinah vsebuje vse temeljne vsebine in pripomočke, ki so potrebni za organiziranje in obvladovanje delovnega procesa v trenutnih razmerah ter razlago in način uveljavljanja pravic na podlagi do sedaj sprejetih interventnih predpisov, to je Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) in Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in ZIUZEOP-A. Hkrati pa vsebuje tudi vse nadaljnje posodobitve iz interventnih zakonov PKP od #PKP1 do #PKP7 (ZIUPPP, ZIUZEOP, ZIUOOPE, ZIUPDV, ZZUOOP, ZIUOPDVE in ZIUPOPDVE)