Delovna razmerja

, Založba Reforma

50 NAJBOLJ ZAHTEVNIH, PROVOKATIVNIH IN NEPRIČAKOVANIH VPRAŠANJ na razgovoru za zaposlitev s komentarjem in konkretnimi navodili

NOVO!
Strokovni priročnik vam pošljemo takoj!

Predstavljamo vam zbirko najbolj zahtevnih vprašanj, s katerimi se boste srečali na razgovoru za zaposlitev. Če boste znali odgovoriti na takšna vprašanja, boste pripravljeni praktično na vse, s čimer vas želi presenetiti vaš spraševalec. Prav tako pa si bo lahko spraševalec s pomočjo zbirke pripravil konkretna vprašanja za kandidata, o katerem želi izvedeti več.

Priročnik je namenjen tako kandidatu, ki se pripravlja na razgovor za zaposlitev, kot tudi spraševalcu (delodajalcu), ki si bo lahko pripravil taka vprašanja, ne zato, da bi vas opazoval, kako se v zadregi presedate, ampak zato, ker hoče oceniti, kako dobro bi znali reagirati na pritisk ali na trenja na delovnem mestu. Predstavili vam bomo petdeset najbolj zahtevnih vprašanj, nanja pa tudi ponudili najboljši možen odgovor in strokovni komentar, ki vam bo pojasnil ozadje vprašanja.

Portal Zdr 2022, Založba Reforma

PORTAL ZDR 2022

Vašo kodo za dostop do vsebin na portalu www.portal-zdr.si in najnovejši izvod knjige vam pošljemo takoj!

 • PORTAL ZDR 2022 + KNJIGA NAJNOVEJŠI KOMENTAR ZDR (trda vezava, 1385 strani)! Vsak naročnik prejme poleg kode za enoletno neomejeno dostopanje do vsebin na portalu portal-zdr.si tudi gratis najnovejšo knjigo Veliki komentar ZDR 2021 z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki je izšla 28. maja 2021. Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih je v naši založbi prvič izšel leta 2013 (avtor mag. Darko Krašovec) in je bil dopolnjen vsako leto vse do danes. Komentar izhaja tako v tiskani verziji (knjiga – trda vezava) in že šesto leto zaradi lažje uporabe tudi na portalu ZDR portal-zdr.si, kjer z ažurnim spremljanjem strokovne ekipe na tem področju tako omogočamo našim naročnikom dostop do aktualnih informacij, ki jih vsakodnevno potrebujejo pri odločanju na tako zahtevnem in občutljivem področju kot so delovna razmerja.

ZDR 2021

Knjiga je na zalogi in vam jo pošljemo takoj!

 • obsežen komentar po členih na 1385 straneh
 • vključuje vse spremembe in dopolnitve do danes
 • posodobljena sodna praksa
 • vsa sodna praksa Vrhovnega sodišča
 • praksa pristojnih institucij
 • vpliv novih evropskih direktiv
 • kazenske določbe in prekrškovne sankcije
 • stvarno kazalo

Velika pravna knjiga vzorcev po Zakonu o delovnih razmerjih s komentarjem k posameznim vzorcem

Velika pravna knjiga vzorcev po Zakonu o delovnih razmerjih s komentarjem k posameznim vzorcem

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!

Vsi vzorci so usklajeni z novim Zakonom o delovnih razmerjih in reforme trga dela, z vsemi zakonodajnimi zahtevami ter direktivami EU!
Sistematično in urejeno po Zakonu o delovnih razmerjih!
Avtor mag. Darko Krašovec, strokovnjak na področju delovnih razmerij v teoriji in praksi. Je član različnih izpitnih komisij s področja delovnega prava, sodeloval je tudi kot član delovnih skupin vlade za sprejemanje zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije. Vodil je mnoge predstavitve, posvete, konference in strokovne seminarje na temo delovnih razmerij. Je avtor številnih strokovnih priročnikov in člankov s področja delovnega prava, ter avtor priznane strokovne izdaje – Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela.

Delo Na Domu In Delo Na Daljavo 2020/2021, Založba Reforma

Delo na domu in delo na daljavo 2020/2021

NOVO!

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!

Prvi in edini priročnik, ki do sedaj najbolj celovito obravnava delo na domu z vseh možnih vidikov: pravni, organizacijski, socialni in praktični vidik!

Vsak naročnik prejme tudi vzorce vseh potrebnih pisanj za zakonito in učinkovito organiziranje dela na domu!

Delo na domu in delo na daljavo se pogosto povezuje z mnogimi pozitivnimi učinki tako za delavca kot tudi delodajalca. Ob okoliščinah, ko z vidika javnega interesa zagotavljanja javnega zdravja pride do omejevalnih ukrepov (omejitve gibanja, druženja, javnega prevoza itn.) pa lahko takšno delo pomeni pomembno razliko med tem, ali bo podjetje lahko dejavnost opravljalo še naprej ali pa tega ne bo zmožno.

V ta namen smo v naši založbi pripravili strokovno izdajo, E- priročnik z naslovom:

InŠpekcijski Nadzor Po Novem 2020/2021, Založba Reforma

INŠPEKCIJSKI NADZOR PO NOVEM 2020/2021

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!

Strokovna izdaja predstavlja vse potrebne informacije in znanja, ki jih boste potrebovali tako pri ustreznem urejanju delovnih razmerij kot tudi ob morebitnem inšpekcijskem pregledu ter pri uveljavljanju in dokazovanju pravilnosti izvajanja zakonodaje s področja interventnih ukrepov!

 • nove pristojnosti in ukrepi delovne inšpekcije z novelo Zakona o inšpekciji dela (ZID-A),
 • posodobljen pregled upravne in sodne prakse delovne inšpekcije,
 • interventna zakonodaja in pristojnost ter ukrepi delovne inšpekcije,
 • predpisana in najpogosteje zahtevana dokumentacija,
 • obvezne evidence,
 • razmejitev med nadzorom v zasebnem in javnem sektorju,
 • kako lahko uspešno in učinkovito sodelujemo v postopku nadzora,
 • pooblastila in najpogostejše odločitve inšpektorjev,
 • analiza odločitev druge stopnje v upravnem odločanju, ki pomembno vplivajo na nadaljnjo prakso inšpekcije in ravnanja zavezancev,z
 • zbirka vzorcev, ki jih boste ob morebitnem pregledu potrebovali …

Predstavljamo vam tri aktualne E-priročnike s področja delovnih razmerij

Predstavljamo vam tri aktualne E-priročnike s področja delovnih razmerij, ki so še kako potrebni za organiziranje in obvladovanje delovnega procesa v današnjih razmerah. Strokovne izdaje predstavljajo pomemben vir informacij, ki so podkrepljene s komentarjem in vzorci ter nenazadnje tudi primeri iz prakse.

Priročniki, ki so jih pisali strokovnjaki s področja delovnih razmerij so namenjeni direktorjem v privatnem in javnem sektorju, ravnateljem, računovodjem, pravnikom, zaposlenim v kadrovskih in splošnih službah, podjetnikom posameznikom, zaposlenim v javni upravi, sindikatom, skratka vsem, ki se na takšen ali drugačen način srečujete z delovnimi razmerji.

Pogodba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi

NOVO!

Delovno razmerje je pogodbeno razmerje, pri čemer pogodba temelji na vzajemni volji obeh pogodbenih strank. ZDR-1 tudi pri urejanju drugih vprašanj v zvezi s pogodbo o zaposlitvi v popolnosti določa, da je delovno razmerje pogodbeno razmerje. Tako delodajalec ne more enostransko spreminjati vsebine pogodbe o zaposlitvi. Vsaka sprememba pogodbe o zaposlitvi mora namreč temeljiti na svobodni in vzajemni volji obeh pogodbenih strank. Strokovne izdaja predstavlja prikaz – Pogodbe o zaposlitvi s strani veljavne zakonodaje s komentarjem, kot tudi s strani prakse,. Vključili smo vse pogodbe, vzorce, izjave, obvestila, prekrškovne sankcije, zapisnike, pooblastila, dogovore, soglasja, vloge, odredbe…Delodajalcem bo ta priročnik pomagal razjasniti in pokazati pravilno ter zakonito pot pri različnih sklenitvah pogodb o zaposlitvi, pojasnil kakšna je praksa na tem področju in predstavil številne vzorce s pojasnilom, ki jih boste lahko uporabili pri konkretnih primerih, na drugi strani pa bo delavcem pojasnil njihove pravice in dolžnosti. …

Novosti in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2017

Avtorja:
Dr. Andraž Rangus  zaposlen na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in
Damjan Mašera univ. dipl. prav. zaposlena na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pri naši založbi je v letih 2013/14 izšel strokovni priročnik NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2013 avtorja mag. Darka Krašovca, strokovnjaka na področju delovnih razmerij v teoriji in praksi in avtorja številnih strokovnih izdaj in člankov s področja delovnega prava. Ob izidu komentarja smo Vam obljubili, da bomo v prihodnosti  ažurno spremljali vse spremembe, dopolnitve, uredbe, sklepe in dogovore med socialnimi partnerji ter nenazadnje tudi prakso. Dve leti po uveljavitvi Zakona o delovnih razmerjih (uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) je v naši založbi izšla prva dopolnitev komentarja iz leta 2013 z naslovom  – Prva dopolnitev velikega komentarja Zakona o delovnih razmerjih 2015, ki je dala osnovni verziji komentarja ažurnost in celovitost.

Prve dopolnitve Novega velikega komentarja Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2015

Knjigo vam pošljemo takoj!

Avtorja:
Dr. Andraž Rangus  zaposlen na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in
Sneža Mihailova Brojan univ. dipl. prav. zaposlena na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pri naši založbi je v letih 2013/14 izšel strokovni priročnik NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2013 avtorja mag. Darka Krašovca, strokovnjaka na področju delovnih razmerij v teoriji in praksi in avtorja številnih strokovnih izdaj in člankov s področja delovnega prava. Kot smo Vam ob izidu komentarja obljubili, smo ažurno spremljali vse spremembe, dopolnitve, uredbe, sklepe in dogovore med socialnimi partnerji ter nenazadnje tudi prakso. Dve leti po uveljavitvi Zakona o delovnih razmerjih (uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) smo se v založbi odločili, da pripravimo strokovno izdajo z vsemi novostmi in nenazadnje dopolnimo z nekaterimi relevantnimi odločbami delovnih in socialnih sodišč, ki bodo pokazale, ali in kako so se spremembe delovne zakonodaje iz leta 2013 odrazile v tožbenih zahtevkih in odločitvah sodišč v delovnih sporih.

Novi Veliki Komentar ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2013

Novi Veliki Komentar ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2013

RAZPRODANO!

Novi Veliki Komentar ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2013
format 140 X 210
trda vezava
985 strani
knjiga in elektronska verzija
... da, naročamo

na 985 straneh!!!,
kliknite za predogled

Avtor komentarja: mag. Darko Krašovec, sodnik na Delovnem in socialnem sodišču v Ljublani, strokovnjak na področju delovnih razmerij v teoriji in praksi. Je član različnih izpitnih komisij s področja delovnega prava, sodeloval je tudi kot član delovnih skupin vlade za sprejemanje zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije. Vodil je mnoge predstavitve, posvete, konference in strokovne seminarje na temo delovnih razmerij. Je avtor številnih strokovnih priročnikov in člankov s področja delovnega prava, ter avtor priznanega komentarja Zakona o delovnih razmerjih, ki je bil v veljavi do sedaj.