ZBIRKA TOŽB S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ V RS – 2014 s komentarjem

ZBIRKA TOŽB S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ V RS – 2014 s komentarjem

Avtor: mag. Darko Krašovec

 • Številni primeri tožb s predhodnimi pojasnili okoliščin,
 • odgovori na tožbe,
 • najpogostejše napake,
 • s komentarjem in sodno prakso…

Pri poslovanju, tako v zasebnem kot javnem sektorju, predstavljajo delovno pravni odnosi še vedno velik problem. Odnos med delavcem in delodajalcem zahteva kompleksen pristop in obe strani si vsekakor želita, da bi bili rezultati teh odnosov dobri in produktivni. Žal pa so v zadnjem času vse prej kot pozitivni in se vse pogosteje končajo v delovno pravnih sporih, katerih postopek se pred sodiščem prične z vložitvijo tožbe. Oba pogodbena igralca – tako delavec kot delodajalec – pa morata biti dobro seznanjena s tem zahtevnim in kompleksnim postopkom.

Pri Založbi Reforma smo v ta namen za Vas pripravili novo strokovno izdajo:

Zbirka tožb s področja delovnih razmerij v RS – 2014 s komentarjem,

avtorja mag. Darka Krašovca, sodnika na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani in strokovnjaka na področju delovnih razmerij v teoriji in praksi. Vodil je mnoge predstavitve, posvete, konference in strokovne seminarje na temo delovnih razmerij. Je avtor številnih člankov s področja delovnega prava ter avtor strokovnih priročnikov, ki so bili pri nas odlično sprejeti: Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2013, Velika pravna knjiga vzorcev po Zakonu o delovnih razmerjih itd.

Avtor je v obsežno strokovno izdajo, poleg številnih predhodno pojasnjenih primerov tožb, podal tudi odgovore na njih in dodal komentarje ter pripadajočo sodno prakso.

Tako strokovna izdaja kot taka predstavlja pomemben vir informacij za vse, ki se na takšen ali drugačen način srečujete z delovnimi razmerji in prepričani smo, da Vam bo v veliko pomoč pri Vašem vsakodnevnem delu.

Tožbe o sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega razmerja:

 • tožba o ugotovitvi obstoja delovnega razmerja – ustno sklenjena pogodba o zaposlitvi;
 • tožba o spremembi delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas:
  • v primeru, če delovno razmerje še traja
  • po poteku delovnega razmerja
 • tožba zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • tožba zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
 • tožba zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega dela
 • tožba zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
  • delavec želi vrnitev k delodajalcu
  • delavec predlaga sodno razvezo
 • tožba zaradi prenehanja delovnega razmerja
 • tožba v zvezi s prevzemom delavcev:
  • delavcu je po prevzemu odpovedana pogodba o zaposlitvi
  • zaradi vrnitve k prenosniku
  • zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • tožba na izstavitev pogodbe o zaposlitvi
 • tožba zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

Tožbe o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem oziroma njihovimi pravnimi nasledniki:

 • tožba na plačilo plače
 • tožba na plačilo razlike v plači
 • tožba na plačilo regresa za letni dopust
 • tožba na plačilo materialnih stroškov povezanih z delom
 • tožba na plačilo dodatna na delovno dobo
 • tožba na določitev letnega dopusta
 • tožba zaradi odškodnine zaradi nemožnosti izrabe letnega dopusta
 • tožba na plačilo odpravnine
  • zaradi redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali nesposobnosti
  • zaradi upokojitve
  • zaradi poteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 • tožba zaradi trpinčenja na delovnem mestu
 • tožba zaradi nadlegovanja na delovnem mestu
 • tožba zaradi diskriminacije
 • tožba na razveljavitev disciplinskega ukrepa
 • tožba na odpravo čakanja na delo doma in znižanja plače
 • ničnostna tožba
 • tožba na izpodbijanje pogodbe o zaposlitvi
 • tožba na plačilo pogodbene kazni
 • tožba na plačilo dela v posebnih pogojih
 • tožba na plačilo nadomestila za konkurenčno klavzulo
 • tožba na plačilo odškodnine zaradi nesreče pri delu
 • tožba na plačilo jubilejne nagrade
 • tožba na povrnitev stroškov izobraževanja
  • delavec
  • delodajalec
 • tožba za plačilo odškodnine delavca
 • tožba ekonomsko odvisne osebe

Tožba o pravicah in obveznostih iz razmerij med delavcem in uporabnikom, h kateremu je delavec napoten na delo na podlagi dogovora med delodajalcem in uporabnikom:

 • tožba na plačilo plače, dodatkov, regresa za letni dopust in stroškov dela

Tožba v zvezi s postopkom zaposlovanja delavca med delodajalcem in kandidatom:

 • tožba na ugotovitev diskriminacije kandidata za zaposlitev

Vsak naročnik, bo prejel poleg knjige (trda vezava) tudi elektronsko verzijo (e-book), ki se lahko bere na trenutno vseh dostopnih platformah (winows, mac, linux, iphone, android…) Program Vam omogoča hitro brskanje po elektronskem zapisu, iskanje po ključnih besedah in nenazadnje tudi izpis želenega dela knjige.

Zbirko vam pošljemo takoj.

Cena priročnika ………………….. 181,46 EUR

Cene so brez vključenega DDV.