NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2022

Novi Veliki Komentar Zakona O Delovnih Razmerjih In Reforme Trga Dela 2022, Založba Reforma

NOVO!
Strokovna izdaja je ravnokar izšla!
Dobava takoj!

  • obsežen komentar po členih
  • vključuje vse spremembe
  • posodobljena sodna praksa
  • vsa sodna praksa Vrhovnega sodišča
  • praksa pristojnih institucij
  • vpliv novih evropskih direktiv
  • kazenske določbe in prekrškovne sankcije
  • stvarno kazalo…

Komentar Zakona o delovnih razmerjih je v naši založbi prvič izšel leta 2013 (avtor mag. Darko Krašovec) in je dopolnjen za obdobje zadnjih devetih let, vse do danes, s strani priznanih strokovnjakov z večletnimi izkušnjami na področju delovnih razmerij dr. Andraža Rangusa, doktorja pravnih znanosti s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je zaposlen kot direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Damjana Mašere, univerzitetnega diplomiranega pravnika, zaposlenega kot vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot strokovnjaka sta aktivno sodelovala že pri pripravi in sprejetju ZDR-1 ter pri njegovem uveljavljanju v praksi. Sta avtorja številnih strokovnih člankov in priročnikov s področja delovnih razmerij.

Priročnik je namenjen delodajalcem in zaposlenim, direktorjem v zasebnem in javnem sektorju, ravnateljem, pravnikom, zaposlenim v kadrovskih in splošnih službah, zaposlenim v javni upravi, sindikatom, podjetnikom, skratka vsem, ki se na takšen ali drugačen način srečujete z delovnimi razmerji.

Strokovno izdajo smo vam zaradi praktičnosti uporabe pripravili v elektronski verziji (novost na našem tržišču – interaktivni e-priročnik), ki se lahko bere na trenutno vseh dostopnih platformah (windows, mac, linux, iphone, android…), katerih program vam omogoča hitro brskanje po elektronskem zapisu, iskanje po ključnih besedah, členih, komentarju in sodni praksi.

Strokovna izdaja je izšla 25. 7. 2022 in vam pošljemo takoj!

Cena strokovne izdaje…………………………………………………….196,00 EUR
(Cena ne vključuje 5% DDV)