Regres in letni dopust 2022

Regres In Letni Dopust 2022, Založba Reforma

Strokovna izdaja je izšla 13. junija 2022 in vam jo pošljemo takoj!

Delavcem v delovnem razmerju je treba izplačati regres za letni dopust.

Ob tem zakonsko določenem roku se vsakič znova pojavlja veliko vprašanj in dilem, povezanih s pravilnim obračunom in izplačilom regresa. Kaj je torej treba vedeti o regresu za letni dopust za pravilen obračun in izplačilo? Je 1. julij res skrajni rok za plačilo regresa? Zakaj je treba poznati tudi pravila o letnem dopustu?

Najnovejši priročnik REGRES IN LETNI DOPUST 2022 skuša odgovoriti na vsa najpogostejša vprašanja, povezana z regresom za letni dopust in tudi pravico do letnega dopusta, med drugim:
–        Kdo ima pravico do regresa?
–        Kako se izračuna sorazmerni del regresa?
–        Pod katerimi pogoji se lahko izplača regres v več delih?
–        Ali morajo vsi zaposleni pri istem delodajalcu prejeti enak znesek regresa? Če ne, kakšni so pogoji za izplačilo različnih zneskov regresov?
–        Pod kakšnimi pogoji je upravičeno poznejše izplačilo regresa (do 1. novembra)? Na koga naj se obrne delodajalec, kakšna dokazila mora predložiti, kako mora seznaniti zaposlene?
–        Ali mora biti regres izplačan v denarni obliki ali je lahko denimo v bonih? V kakšnih primerih je lahko izplačan v nedenarni obliki?
–        Kdaj se delavec lahko odpove pravici do regresa?

Interaktivna strokovna izdaja s komentarjem in sodno prakso celovito prikazuje vse razsežnosti zakonskega okvira regresa za letni dopust.

 Avtorja izdaje priročnika sta priznana strokovnjaka s področja delovnega prava v teoriji in praksi dr. Andraž Rangus, doktor pravnih znanosti s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je zaposlen kot direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Damjan Mašera, univerzitetni diplomirani pravnik, zaposlen kot vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Strokovno izdajo smo vam zaradi praktičnosti uporabe pripravili v elektronski verziji (e-knjigo), ki se lahko bere na trenutno vseh dostopnih platformah (windows, mac, linux, iphone, android…) katere program vam omogoča hitro brskanje po elektronskem zapisu ter iskanje po ključnih besedah. Izdaja je zastavljena na način, da na čim bolj pregleden in interaktiven način v vsakem trenutku nudi odgovor na zastavljeno vprašanje, nabor najpogostejših vprašanj in odgovorov s povezavami do obširnejših obrazložitev naredi uporabo priročnika še enostavnejšo.

Strokovna izdaja je izšla 13. junija 2022 in vam jo pošljemo takoj!

Cena strokovne izdaje…………………………………………………….58,00 EUR

(Cena ne vključuje 5% DDV)

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!