Regres in letni dopust 2022

Regres In Letni Dopust 2022, Založba Reforma

Ali veste, da lahko regres zapade v plačilo tudi ob koncu leta?

Pravila, ki opredeljujejo regres in letni dopust, so pomembna tudi ob zaključku leta. Delodajalec mora namreč delavcem, ki so se pri njem zaposlili po 1. juliju, najkasneje do konca leta izplačati sorazmerni del regresa.

Strokovna izdaja s komentarjem in sodno prakso celovito prikazuje vse razsežnosti zakonskega okvira regresa za letni dopust.

Priročnik REGRES IN LETNI DOPUST 2022 skuša odgovoriti na vsa najpogostejša vprašanja, povezana z regresom za letni dopust in tudi pravico do letnega dopusta, med drugim:

 • Kdo ima pravico do regresa?
 • Kako se izračuna sorazmerni del regresa?
 • Pod katerimi pogoji se lahko izplača regres v več delih?
 • Ali morajo vsi zaposleni pri istem delodajalcu prejeti enak znesek?
 • Kakšni so pogoji za izplačilo različnih zneskov regresov?
 • Pod kakšnimi pogoji je upravičeno poznejše izplačilo regresa?
 • Na koga naj se obrne delodajalec, kakšna dokazila mora predložiti,
 • Kako mora delodajalec seznaniti zaposlene?
 • Ali mora biti regres izplačan v denarni obliki ali je lahko denimo v bonih?
 • V kakšnih primerih je lahko izplačan v nedenarni obliki?
 • Kdaj se delavec lahko odpove pravici do regresa?

 Avtorja izdaje priročnika sta priznana strokovnjaka s področja delovnega prava v teoriji in praksi dr. Andraž Rangus, doktor pravnih znanosti s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je zaposlen kot direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Damjan Mašera, univerzitetni diplomirani pravnik, zaposlen kot vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Strokovno izdajo smo vam zaradi praktičnosti uporabe pripravili v elektronski verziji (e-knjigo), ki se lahko bere na trenutno vseh dostopnih platformah (windows, mac, linux, iphone, android…) katere program vam omogoča hitro brskanje po elektronskem zapisu ter iskanje po ključnih besedah.

Izdaja je zastavljena na način, da na čim bolj pregleden in interaktiven način v vsakem trenutku nudi odgovor na zastavljeno vprašanje, nabor najpogostejših vprašanj in odgovorov s povezavami do obširnejših obrazložitev naredi uporabo priročnika še enostavnejšo.

Cena strokovne izdaje…………………………………………………….58,00 EUR

(Cena ne vključuje 5% DDV)

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGRES IN LETNI DOPUST 2022

PREDGOVOR

I. NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

II. UREDITEV PRAVICE DO LETNEGA DOPUSTA, REGRESA ZA LETNI DOPUST TER POGODBE O ZAPOSLITVI S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM

1. Regres za letni dopust

2. Letni dopust

2.1. Pridobitev pravice in minimalno trajanje letnega dopusta

2.2. Določanje daljšega trajanja letnega dopusta

2.3. Sorazmerni del letnega dopusta

2.4. Izraba letnega dopusta

2.5. Način izrabe letnega dopusta

2.6. Neveljavnost odpovedi pravici do letnega dopusta

3. Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

4. Krajši delovni čas v posebnih primerih

III. LITERATURA IN VIRI

Opombe