, Založba Reforma

Premium zbirka vzorcev po Zakonu o delovnih razmerjih 2022

NOVO! 

Vzorci za vse postopke v delovnem razmerju in zakonito urejanje delovnih razmerij od vzpostavitve razmerja do zaključka!

Pravilno urejanje delovnih razmerij velja za enega ključnih elementov upravljanja delovnega procesa, saj je od pravilnosti vodenja vseh postopkov odvisen končni rezultat in zakonitost ravnanja. S tem se izognemo kasnejšim morebitnim sporom in stroškom, ki bi nastali zaradi napačnega ali nezakonitega ravnanja. Ta zbirka vzorcev pomaga razjasniti in pokazati pravilno ter zakonito pot pri praktično vseh možnih postopkih v delovnem razmerju. Komentarji k vzorcem pa še dodatno olajšajo pravilno izvajanje postopkov, še posebej z vidika pravilnosti izvrševanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.

Premium zbirka vzorcev po Zakonu o delovnih razmerjih 2022 celovito prikazuje vse razsežnosti urejanja delovnega razmerja s strani veljavne zakonodaje. Avtorja izdaje priročnika sta priznana strokovnjaka s področja delovnega prava v teoriji in praksi dr. Andraž Rangus, doktor pravnih znanosti s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je zaposlen kot direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Damjan Mašera, univerzitetni diplomirani pravnik, zaposlen kot vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Z vzorci in komentarjem k le-tem obravnavata celoten pravni okvir delovnega razmerja. Ta je predstavljen predvsem s strani izvajanja v praksi, zato so v strokovno izdajo vključeni vsi vzorci in obrazci, ki jih predpisani postopki predvidevajo.

 

Vzorci naslovijo naslednja ključna področja delovnega razmerja:

• Akti delodajalca
• Zasedba delovnega mesta
• Pogodba o zaposlitvi
• Sprememba pogodbe o zaposlitvi
• Sprememba delodajalca
• Prenehanje delovnega razmerja
• Organizacija dela
• Izobraževanje in usposabljanje
• Disciplinski postopek
• Ugotavljanje odškodninske odgovornosti
• Varstvo pravic
• Sindikalno delovanje
• Ekonomsko odvisna oseba
• Reševanje spora z mediacijo
• Tožbe
• Itd.

Premium zbirka vzorcev po Zakonu o delovnih razmerjih 2022 s svojo vsebino predstavlja odličen pripomoček k vsakdanjemu urejanju delovnih razmerij. Prav tako pa je tudi dobrodošla praktična dopolnitev vsebini Velikega komentarja ZDR-1.

Priročnik je namenjen delodajalcem in zaposlenim, direktorjem v zasebnem in javnem sektorju, ravnateljem, pravnikom, zaposlenim v kadrovskih in splošnih službah, zaposlenim v javni upravi, sindikatom, podjetnikom, skratka vsem, ki se na takšen ali drugačen način srečujete z delovnimi razmerji.

Strokovno izdajo smo vam zaradi praktičnosti uporabe pripravili v elektronski verziji (novost na našem tržišču – interaktivni e-priročnik), ki se lahko bere na trenutno vseh dostopnih platformah (windows, mac, linux, iphone, android…), katerih program Vam omogoča hitro brskanje po elektronskem zapisu, iskanje po ključnih besedah in nenazadnje tudi dopolnitev ter izpis določenega vzorca za vaš konkretni primer!

Strokovna izdaja je izšla 30. maja in vam jo pošljemo takoj!

 
Cena strokovne izdaje…………………………………………………….230,00 EUR
(Cena ne vključuje 5% DDV)