Velika Pravna Knjiga O Prenehanju Pogodbe O Zaposlitvi 2022, Založba Reforma

VELIKA PRAVNA KNJIGA O PRENEHANJU POGODBE O ZAPOSLITVI 2022

NOVO!
Dobava takoj!

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi velja za enega ključnih elementov delovnega razmerja, saj je od pravilnosti izvedbe procesa in upoštevanja vseh predpisanih obveznosti odvisen končni uspeh postopka. Delodajalcem bo ta priročnik pomagal razjasniti in pokazati pravilno ter zakonito pot pri vseh možnih načinih prenehanja delovnega razmerja, pojasnil kakšna je praksa na tem področju in predstavil številne vzorce s pojasnilom, katere je možno uporabiti pri konkretnih primerih, na drugi strani pa so z vidika delavcev pojasnjene njihove pravice in obveznosti.

Nova strokovna izdaja VELIKA PRAVNA KNJIGA O PRENEHANJU POGODBE O ZAPOSLITVI 2022, (interaktivni E-priročnik), celovito prikazuje vse razsežnosti prenehanja delovnega razmerja s strani veljavne zakonodaje. Avtorja izdaje s komentarjem in sodno prakso obravnavata celoten pravni okvir prenehanja delovnega razmerja. Ta pa je obenem predstavljen tudi s strani izvajanja v praksi, zato so v strokovno izdajo vključeni vsi vzorci in obrazci, ki jih predpisani postopki predvidevajo.

Izdaja je zastavljena na način, da na čim bolj pregleden in interaktiven način v vsakem trenutku nudi odgovor na zastavljeno vprašanje, saj so skozi celotno besedilo povsod, kjer je na voljo vzorec ali povezava do druge vsebine, pripravljene hitre povezave, ki vas pripeljejo do želene rešitve. Nabor najpogostejših vprašanj in odgovorov s povezavami do obširnejših obrazložitev in vzorcev pa naredi uporabo priročnika še enostavnejšo.

Avtorja poleg celostnega pristopa, vzorcev, obrazcev, komentarja podajata tudi odgovore na vsa temeljna vprašanja pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi:

– Kako lahko preneha veljati pogodba o zaposlitvi?
– Kakšne so obveznosti ob prenehanju pogodbe?
– Kako preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas in kakšne so posledice prenehanja?
– Kako preneha pogodba o zaposlitvi s sporazumom?
– Kdo lahko odpove pogodbo o zaposlitvi in na kakšen način?
– Na katere načine lahko odpove pogodbo o zaposlitvi delodajalec?
– Kakšne so obveznosti delodajalca pred odpovedjo?
– Kakšne so posebnosti posamezne odpovedi pogodbe o zaposlitvi (poslovni razlog, krivdni razlog, razlog nesposobnosti…)?
– Kdaj je možno podati izredno odpoved?
– Kako se odpoved vroča?
– Kaj je treba upoštevati glede odpovednega roka?
– Kakšne so obveznosti, ko se pogodbo odpoveduje večjemu številu delavcev?
– Kdaj je delavec upravičen do odpravnine in v kakšni višini?
– Kdo je varovan pred odpovedjo in na kakšen način?
– …
Avtorja strokovne izdaje

Damjan Mašera je univerzitetni diplomirani pravnik, zaposlen kot vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ima dolgoletne izkušnje na delovnopravnem področju tako v teoriji kot v praksi, ki jih je ob delu na ministrstvu pridobival tudi na Inšpektoratu RS za delo. Je avtor več strokovnih izdaj in priročnikov s področja delovnih razmerij ter inšpekcijskega nadzorstva. Kot predavatelj sodeluje na domačih in mednarodnih dogodkih, tako s področja delovnih razmerij kot tudi inšpekcijskega nadzorstva.

Dr. Andraž Rangus je doktor pravnih znanosti s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zaposlen kot direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Je avtor več strokovnih izdaj in priročnikov s področja delovnih razmerij ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Kot predavatelj sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah, tako s področja delovnih razmerij kot tudi pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Delo opravlja tudi kot docent za področje prava na Fakulteti za management in pravo Ljubljana.

Priročnik je namenjen direktorjem v zasebnem in javnem sektorju, ravnateljem, računovodjem, pravnikom, zaposlenim v kadrovskih in splošnih službah, zaposlenim v javni upravi, sindikatom, podjetnikom, skratka vsem, ki se na takšen ali drugačen način srečujete z delovnimi razmerji.

Strokovno izdajo smo vam zaradi praktičnosti uporabe pripravili v elektronski verziji (novost na našem tržišču – interaktivni e-priročnik), ki se lahko bere na trenutno vseh dostopnih platformah (windows, mac, linux, iphone, android…), katerih program Vam omogoča hitro brskanje po elektronskem zapisu, iskanje po ključnih besedah in nenazadnje tudi dopolnitev ter izpis določenega vzorca za vaš konkretni primer!

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!

Cena strokovne izdaje (e-knjige)……………………………………..178,00 EUR
(Cena ne vključuje DDV)