Bonitete In Potni Nalogi 2022 Z Vsemi Spremembami V Teoriji In Praksi, Založba Reforma

BONITETE IN POTNI NALOGI 2022 z vsemi spremembami v teoriji in praksi

NOVO!
Dobava takoj!

 • Vse spremembe in novosti na področju bonitet in potnih nalogov v teoriji in praksi
 • Kaj se v letu 2022 upošteva kot boniteta oz. kdaj jo je potrebno obračunati, v katerih primerih pa ne
 • Obravnava najpogostejše davčne bonitete v vsakdanjem poslovnem okolju z vidika vseh treh davkov, povzetkom oz. predlogom in nasveti kot tudi s prikazom celovite zakonodaje na tem področju
 • Vse spremembe in novosti pri povračilih stroškov za prevoz na delo in iz dela
 • Vsa praksa in pravna podlaga, ki temelji na novi zakonodaji
 • Primeri iz prakse in primeri sodb inšpekcijskih nadzorov

Pravilna obravnava bonitet in potnih nalogov je zelo pomembna zato smo se pri Založbi Reforma odločili, da izdamo priročnik za naslovom BONITETE IN POTNI NALOGI 2022 z vsemi spremembami v teoriji in praksi avtorice Romane Kruhar Puc, univ.dipl.prav., priznane davčne svetovalke in stečajne upraviteljice ter avtorice številnih člankov, knjig in strokovnih priročnikov z davčnega področja. Kot predavateljica je sodelovala že na več kot 100 uspešnih seminarjih z izvajanjem davčne zakonodaje v praksi na aktualnih davčnih primerih.

Ker bonitete vplivajo tako na višino obveznosti za dohodnino in obračun prispevkov za socialno varnost kot tudi na višino davka od dohodka pravnih oseb, priročnik vključuje razlage, kaj pomeni pravilna obravnava bonitet in potnih nalogov za davčne zavezance. Prav tako na primerih obravnava najpogostejše davčne bonitete v vsakdanjem poslovnem okolju z vidika vseh treh davkov, povzetkom oz. predlogom in nasveti kot tudi s prikazom celovite zakonodaje na tem področju.

V priročniku so zajete tudi vse spremembe in novosti pri povračilih stroškov za prevoz na delo in iz dela, ki izhajajo iz Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (UR.l.RS št. 140/06, 76/08, 53/17, 71/18, 104/21, 114/21) ter pravilnost izplačil na podlagi te uredbe v povezavi s posamezno kolektivno pogodbo ter Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (UR.l.RS 87/97, 9/98, 48/01, 40/12-ZUJF in 8/20). V Uradnem listu št. 76/2019, z dne 13.12.2019 je bila objavljena tudi nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Spremembe so pričele veljati s 1.1.2020, kot tudi v letu 2021. Ne gre spregledati tudi Kolektivno pogodbo o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust (Uradni list RS, št. 76/06).

V priročniku je tako povzeta praksa in pravna podlaga, ki temelji na novi zakonodaji in verjamemo, da vam bo le ta v veliko pomoč pri vašem vsakdanjem delu.

Vsebina:

1. del

 • Bonitete v praksi
 • Kaj sploh je boniteta – definicija
 • Uporaba službenega vozila – z vidika obračuna bonitete, s primerom obračuna na primeru, ko gre za uporabo vozila v privatne namene s strani zaposlenega in z vidika obračuna bonitete v primeru uporabe vozila s strani lastnika družbe, ki ni zaposlen
 • Evidence povezane z uporabo službenega avtomobila
 • Evidenca pri službeni poti z lastnim osebnim vozilom
 • Novosti pri uporabi osebnega avtomobila v službene namene in povezave s povračilom stroška prevoza na delo
 • Praktični primer obračuna službene poti
 • Kako je s stroški prevoza na delo v primeru, ko na službeno pot odidemo od doma in ne iz sedeža podjetja
 • Fitnes dvorana, najem tenis igrišča, golf igrišča, parkirnina
 • Cepljenje za Covid 19
 • Zdravniški in menedžerski pregledi ter razni drugi preventivni zdravstveni pregledi – davčni vidik
 • Službena stanovanja, počitniške kapacitete (apartmaji, vikendi in jahte)
 • Razna izobraževanja, plačane šolnine in udeležba na tečajih
 • Plačane članarine
 • Službene uniforme in delovne obleke
 • Razne zavarovalne premije
 • Letovanja, jadranja, raftingi, izleti in podobno
 • Plačane nastanitve zaposlenim
 • Plačane nastanitve poslovnim partnerjem

2. del

 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki
 • Plačevanje s plačilnimi karticami – kaj smemo in česa ne smemo plačati s “službeno” plačilno kartico
 • Aparati za kavo in vodo – razni napitki
 • Upravičenost izplačil kilometrin in dnevnic ter pomen potnega poročila v praksi
 • Priporočila za pravilno izpolnjevanje in obračunavanje potnih nalogov za službena potovanja v izogib težavam pri davčnem pregledu
 • Razlike med dnevnico, prehrano na delu, terenskim dodatkom in dodatkom za ločeno življenje – kdaj je zaposleni upravičeni do katerega izmed naštetih prejemkov
 • Študentsko delo in Zakon o malem delu
 • Kako je z povračili stroškov po potnem nalogu poslovodni osebi in prokuristu, ki ni zaposlena v svojem podjetju
 • Obdavčitev vinjet oz. kako je s povračilom stroška vinjete v primeru, ko uporabljamo za lastno vozilo za službene poti
 • V katerih primerih je prokurist upravičen do povračila stroškov na službeni poti;
 • Delo na terenu, terensko delo in povračila stroškov, kaj komu pripada in kdaj – v katerih primerih
 • Dijakinja na obvezni praksi in do katerih stroškov je upravičena;
 • Prehrana v času dežurstva
 • Delo na domu
 • Nagrada
 • Še o odpravninah
 • Dnevnica za tujino
 • Štipendija študentu
 • Dodatek za minulo delo
 • Nadomestilo za ločeno življenje
 • Najpogostejše napake, ki jih naredimo pri pisanju potnih nalogov in kako nanje gledajo davčni inšpektorji
 • Primeri sodb v zvezi z inšpiciranjem potnih nalogov in bonitet
 • itd…

Strokovni priročnik je namenjen direktorjem v privatnem in javnem sektorju, ravnateljem, računovodjem, pravnikom, revizorjem, davčnim svetovalcem ter vsem odgovornim osebam za računovodsko in davčno področje, zaposlenih pri davčnih zavezancih (gospodarske družbe, društva, poslovne enote nerezidentov, javna podjetja, samostojni podjetniki, posamezniki…).

Vsak naročnik prejme kodo za prevzem E-knjige, ki se lahko bere na trenutno vseh dostopnih platformah (windows, mac, linux, iphone, andriod,…). Program vam omogoča hitro brskanje po elektronskem zapisu, iskanje po ključnih besedah in nenazadnje tudi izpis želenega dela knjige.

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!

Cena strokovne izdaje (e-knjige)……………………………………..168,00 EUR
(Cena ne vključuje DDV)