5 Najbolj ProblematiČnih IzplaČil 2021/2022 In Z Njimi Povezane Prevare, Goljufije In Napake V Podjetjih In Javnem Sektorju, Založba Reforma

5 NAJBOLJ PROBLEMATIČNIH IZPLAČIL 2021/2022 in z njimi povezane prevare, goljufije in napake v podjetjih in javnem sektorju

NOVO!
Dobava takoj!
Vsakdo izmed vas se je že ali pa se bo srečal s poslovnimi darili, nagradami, reklamo, reprezentanco, sponzorstvom in donacijami. Pri Založbi Reforma smo se v ta namen odločili, da izdamo priročnik z naslovom 5 NAJBOLJ PROBLEMATIČNIH IZPLAČIL 2022 in z njimi povezane prevare, goljufije in napake v podjetjih in javnem sektorju, avtorice Romane Kruhar Puc, univ.dipl.prav., priznane davčne svetovalke in stečajne upraviteljice ter avtorice številnih člankov, knjig in strokovnih priročnikov z davčnega področja. Kot predavateljica je sodelovala že na več kot 100 uspešnih seminarjih z izvajanjem davčne zakonodaje v praksi na aktualnih davčnih primerih.

V priročniku boste tako izvedeli vse o tem, kdaj se določeno izplačilo lahko prepozna kot reklama, reprezentanca, donacija, stroški izobraževanj, štipendij in stroški udeležb na seminarjih ter z njimi povezane napake ter kakšne so vaše davčne posledice ter kdaj lahko navedena izplačila dobijo koruptivne elemente.

Iz vsebine:
• Ali znate v praksi ločevati navedena izplačila, poznate vsebinske razlike in davčne posledice?
• Kako je z izdatki za izobraževanje, štipendije na kaj morate biti pozorni pri upravičenosti izplačila z vidika ZDDPO?
• Novoletna darila in KAKŠNA JE VREDNOST darila, ki je neobdavčena za obdarovanca?
• Kakšne vrste daril loči Zakon o dohodnini?
• Kako je z darili zaposlenim in darili poslovnim partnerjem? Katera darila so obdavčena in katera ne?
• Poslovni vzorec – darilo, kakšne so bistvene razlike in kako ju ločevati?
• Darila otrokom zaposlenim?
• Kako pa pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb in davčni obravnavi navedenih izplačil? So davčno priznani odhodki in če ja, kdaj v kakšnih zneskih itd?
• Kdaj govorimo o reprezentanci in kdaj o reklami? Kako je s prospekti, katalogi in podobno – so reprezentanca ali reklama?
• Ločevanje med poslovnimi vzorci in reklamo
• Kako ravnati v primeru donacije v naravi?
• Reklamiranje in davčne evidence
• Darilo kot podkupovanje ali korupcija?
• Primeri najpogostejših indikatorjev koruptivnih ravnanj
• Kaznivo dejanje ponarejanja poslovnih listin ter
• Kaznivo dejanje poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja;
• Primeri iz prakse!
• Vzorci pogodb (sponzorstvo, donacija, pogodba o izobraževanju, …)!

Strokovni priročnik je namenjen direktorjem v privatnem in javnem sektorju, ravnateljem, računovodjem, pravnikom, revizorjem, davčnim svetovalcem ter vsem odgovornim osebam za računovodsko in davčno področje, zaposlenih pri davčnih zavezancih (gospodarske družbe, društva, poslovne enote nerezidentov, javna podjetja, samostojni podjetniki, posamezniki…).

Vsak naročnik prejme kodo za prevzem E-knjige, ki se lahko bere na trenutno vseh dostopnih platformah (windows, mac, linux, iphone, andriod,…). Program vam omogoča hitro brskanje po elektronskem zapisu, iskanje po ključnih besedah in nenazadnje tudi izpis želenega dela knjige.

Strokovna izdaja vam jo pošljemo takoj!

Cena strokovne izdaje (e-knjige)……………………………………..168,00 EUR

(Cena ne vključuje DDV)