Velika zbirka sodne prakse vrhovnega sodišča RS 2021 s komentarjem in pojasnili

Velika Zbirka Sodne Prakse Vrhovnega Sodišča Rs 2021 S Komentarjem In Pojasnili, Založba Reforma

Dobava takoj! 

Zbirka na pregleden in izčrpen način celovito prikaže zakonsko ureditev posameznega člena, njegovo kratko obrazložitev in celoten zbir sodne prakse Vrhovnega sodišča s pojasnili.
Avtorja pojasnil in komentarja ter urednika
celovitega prikaza sodne prakse Vrhovnega sodišča sta priznana strokovnjaka s področja delovnega prava v teoriji in praksi dr. Andraž Rangus, doktor pravnih znanosti s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je zaposlen kot direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Damjan Mašera, univerzitetni diplomirani pravnik, zaposlen kot vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Po uspešnem izidu najnovejšega Komentarja Zakona o delovnih razmerjih 2021 smo se v naši založbi odločili, da pripravimo edinstven in nepogrešljiv pripomoček pri urejanju delovnih razmerij – zbirni pregled sodne prakse Vrhovnega sodišča s pojasnili v e-priročniku z naslovom: Velika zbirka sodne prakse vrhovnega sodišča RS s komentarjem in pojasnili.
Zbirni pregled sodne prakse Vrhovnega sodišča RS k ZDR-1 2013-2021 predstavlja celovit pregled bogate sodne prakse, ki se je razvila v času uporabe ZDR-1 od leta 2013 naprej. Od izdaje našega komentarja Zakona o delovnih razmerij 2021 (komentar je izšel iz tiska 28. maja 2021) je Vrhovno sodišče RS objavilo že več kot 100 novih odločitev, ki so zajete v zbirki. Sodna praksa sicer predstavlja sekundarni vir prava, vendar pa zagotavlja enotno uporabo zakona. Na podlagi Zakona o sodiščih je pri odločanju nižjih sodišč edina zavezujoča praksa Vrhovnega sodišča, saj le-to skrbi za enotno sodno prakso. Sodna praksa tako pomembno dopolnjuje zakonsko ureditev. Dobro poznavanje le-te pa je ključnega pomena, ko želimo upoštevati prav vse okoliščine, ki vplivajo na pravilno urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
Zbirka sodne prakse Vrhovnega sodišča tako predstavlja nepogrešljiv pripomoček pri urejanju delovnih razmerij. Skupaj z zakonom zagotavlja neprecenljiv pravni vir, s katerim lahko urejanje delovnih razmerij v celoti prilagodite tako zahtevam zakonodaje kot tudi prakse. Zbirka na pregleden in izčrpen način celovito prikaže zakonsko ureditev posameznega člena, njegovo kratko obrazložitev in celovit zbir sodne prakse Vrhovnega sodišča s pojasnili. Uporabniku tako omogoča celovit pregled nad tem, kako so določbe ZDR-1 dejansko zaživele v praksi.

Strokovno izdajo smo vam zaradi praktičnosti uporabe pripravili v elektronski verziji (novost na našem tržišču – interaktivni e-priročnik), E-priročnik se lahko bere na trenutno vseh dostopnih platformah (windows, mac, linux, iphone, android…) katere program Vam omogoča hitro brskanje po elektronskem zapisu, iskanje po ključnih besedah in nenazadnje tudi izpis določenega dokumenta!

Strokovna izdaja je izšla 29. septembra 2021.
Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!
Cena strokovne izdaje………………………………………..…186,00 Eur
(V ceno ni vključen DDV)