Predstavljamo vam tri aktualne E-priročnike s področja delovnih razmerij

Predstavljamo vam tri aktualne E-priročnike s področja delovnih razmerij, ki so še kako potrebni za organiziranje in obvladovanje delovnega procesa v današnjih razmerah. Strokovne izdaje predstavljajo pomemben vir informacij, ki so podkrepljene s komentarjem in vzorci ter nenazadnje tudi primeri iz prakse.

Priročniki, ki so jih pisali strokovnjaki s področja delovnih razmerij so namenjeni direktorjem v privatnem in javnem sektorju, ravnateljem, računovodjem, pravnikom, zaposlenim v kadrovskih in splošnih službah, podjetnikom posameznikom, zaposlenim v javni upravi, sindikatom, skratka vsem, ki se na takšen ali drugačen način srečujete z delovnimi razmerji.

1.  DELOVNA RAZMERJA V IZREDNIH OKOLIŠČINAH 2020/2021

E-priročnik, vsebuje vse temeljne vsebine in pripomočke, ki so potrebni za organiziranje in obvladovanje delovnega procesa v trenutnih razmerah ter razlago in način uveljavljanja pravic na podlagi do sedaj sprejetih interventnih predpisov. Uredili in pripravili so ga strokovnjaki s področja delovnih razmerij v teoriji in praksi, Vsebuje vse relevantne člene zakona s komentarji in vzorci aktov in pisanj, ki so predvideni za odrejanje dela v teh primerih. Priročnik vsebuje tudi opis interventnih ukrepov, sprejetih strani države, s katerimi se želi blažiti negativne vplive na gospodarstvo in poslovanje poslovnih subjektov ter potrebne vzorce vlog in dokazil v teh postopkih.

V primeru novih ukrepov in sprememb vsem naročnikom priročnik brezplačno nadgrajujemo in ažuriramo z novimi vsebinami.

2.  DELO NA DOMU IN DELO NA DALJAVO 2020/2021.

Celosten pristop za zakonito in učinkovito rešitev v vaši organizaciji! Delo na domu in delo na daljavo 2020/2021, E-priročnik, ki s celovitim pristopom vsem uporabnikom podaja zakonito in učinkovito rešitev organizacije dela na domu in dela na daljavo. Gre za pomemben institut, ki ob spoštovanju obveznosti in pravic vseh deležnikov delavcu omogoča lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, delodajalcu pa nižje stroške, večjo fleksibilnost in lažjo organizacijo dela ob izrednih dogodkih. Avtorja Damjan Mašera, univ. dipl. prav. in dr. Andraž Rangus sta dodala tudi inovativen pristop najpogostejših vprašanj in odgovorov ter živih povezav na podrobnejša pojasnila v dokumentu!

Vsak naročnik prejme tudi vzorce vseh potrebnih pisanj za zakonito in učinkovito organiziranje dela na domu!

3.  INŠPEKCIJSKI NADZOR PO NOVEM  2020/2021 – INŠPEKCIJSKI NADZOR NA PODROČJU DELOVNIH RAZMERIJ s komentarjem in najnovejšimi spremembami.

Inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij s komentarjem in najnovejšimi spremembami! Najnovejša strokovna izdaja E-priročnik predstavlja vse potrebne informacije in znanja, ki jih boste potrebovali tako pri ustreznem urejanju delovnih razmerij kot tudi ob morebitnem inšpekcijskem pregledu ter pri uveljavljanju in dokazovanju pravilnosti izvajanja zakonodaje s področja interventnih ukrepov! Avtor Damjan Mašera, univ. dipl. prav. celostno zaobjame postopek inšpekcijskega nadzora, konkretno postopek delovne inšpekcije – od vloge inšpekcije, opisa pristojnosti in pooblastil, oboje tudi s praktičnega vidika in na koncu še analizo prakse oz. najpogostejših odločitev delovnih inšpektorjev. Posebna pozornost je posvečena tudi pregledu najnovejše upravne in sodne prakse delovne inšpekcije.

Vsak naročnik prejme tudi vzorce, ki jih boste ob morebitnem inšpekcijskem pregledu potrebovali npr: vzorec pripomb na zapisnik, vzorec poročila o izvršitvi odločbe, vzorec zahteve za odložitev izvršbe, vzorec pritožbe na odločitve inšpektorjev, vzorec pritožbe zoper ravnanja inšpektorjev,…

DARILO ZALOŽBE! Vsak naročnik ob naročilu prejme tudi darilo založbe. Ob naročilu lahko izbirate med dvema aktulnima izdajama in sicer: POGODBA O ZAPOSLITVI s komentarjem, z vzorci in obrazci ali PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI s komentarjem, z vzorci in obrazci!

IZBERITE  DARILO:

1. POGODBA O ZAPOSLITVI s komentarjem, z vzorci in obrazci – strokovne izdaja E-priročnik predstavlja prikaz – Pogodbe o zaposlitvi s strani veljavne zakonodaje s komentarjem, kot tudi s strani prakse. Vključili smo vse pogodbe, vzorce, izjave, obvestila, prekrškovne sankcije, zapisnike, pooblastila, dogovore, soglasja, vloge, odredbe…

2. PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI s komentarjem, z vzorci in obrazci – strokovna izdaja E-priročnik obravnava problematiko prenehanja delovnega razmerja s komentarjem, kot tudi s strani prakse, zato smo v strokovno izdajo vključili vse potrebne vzorce pri urejanju prenehanje pogodbe v praksi:  vzorce, pogodbe. izjave, obvestila, prekrškovne sankcije, zapisnike, pooblastila, dogovore, soglasja, vloge, odredbe, področja prenehanja delovnega razmerja.

Delodajalcem bosta strokovna priročnika pomagala razjasniti in pokazati pravilno ter zakonito pot pri različnih sklepanjih in prenehanjih delovnih razmerij, pojasnila kakšna je praksa na tem področju in predstavila številne vzorce s pojasnilom, ki jih boste lahko uporabili pri konkretnih primerih, na drugi strani pa bo delavcem pojasnil njihove pravice in dolžnosti. Program Vam omogoča hitro brskanje po elektronskem zapisu, iskanje po ključnih besedah in nenazadnje tudi dopolnitev ter izpis določenega vzorca za vaš konkretni primer!

V NAROČILNICI OZNAČITE TUDI ZA KATERO DARILO STE SE ODLOČILI!

Naročeno vam skupaj z izbranim darilom pošljemo takoj!

 

 1. DELOVNA RAZMERJA V IZREDNIH OKOLIŠČINAH
  Cena strokovne izdaje………………………….140,00 EUR
 2. DELO NA DOMU IN DELO NA DALJAVO 2020/2021
  Cena strokovne izdaje…………………………..168,00 EUR
 3. INŠPEKCIJSKI NADZOR PO NOVEM  2020/2021 – INŠPEKCIJSKI NADZOR NA PODROČJU DELOVNIH RAZMERIJ
  Cena strokovne izdaje………………………… 168,00 EUR

(V ceno ni vključen DDV)

Izberite svoje darilo založbe:

 • e-priročnik POGODBA O ZAPOSLITVI z vzorci in obrazci
 • e-priročnik PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI z vzorci in obrazci