Delo Na Domu In Delo Na Daljavo 2020/2021, Založba Reforma

Delo na domu in delo na daljavo 2020/2021

NOVO!

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!

Prvi in edini priročnik, ki do sedaj najbolj celovito obravnava delo na domu z vseh možnih vidikov: pravni, organizacijski, socialni in praktični vidik!

Vsak naročnik prejme tudi vzorce vseh potrebnih pisanj za zakonito in učinkovito organiziranje dela na domu!

Delo na domu in delo na daljavo se pogosto povezuje z mnogimi pozitivnimi učinki tako za delavca kot tudi delodajalca. Ob okoliščinah, ko z vidika javnega interesa zagotavljanja javnega zdravja pride do omejevalnih ukrepov (omejitve gibanja, druženja, javnega prevoza itn.) pa lahko takšno delo pomeni pomembno razliko med tem, ali bo podjetje lahko dejavnost opravljalo še naprej ali pa tega ne bo zmožno.

V ta namen smo v naši založbi pripravili strokovno izdajo, E- priročnik z naslovom:

Delo na domu in delo na daljavo, ki s celovitim pristopom vsem uporabnikom podaja zakonito in učinkovito rešitev organizacije dela na domu in dela na daljavo. Gre za pomemben institut, ki ob spoštovanju obveznosti in pravic vseh deležnikov delavcu omogoča lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, delodajalcu pa nižje stroške, večjo fleksibilnost in lažjo organizacijo dela ob izrednih dogodkih.

Avtorja strokovne izdaje:

Damjan Mašera je univerzitetni diplomirani pravnik, zaposlen kot vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ima dolgoletne izkušnje na delovnopravnem področju, tako v teoriji kot v praksi, ki jih je ob delu na ministrstvu pridobival tudi na Inšpektoratu RS za delo. Je avtor več strokovnih izdaj in priročnikov s področja delovnih razmerij ter inšpekcijskega nadzorstva. Kot predavatelj sodeluje na domačih in mednarodnih dogodkih, tako s področja delovnih razmerij kot tudi inšpekcijskega nadzorstva.

Dr. Andraž Rangus je doktor pravnih znanosti s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zaposlen kot direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Je avtor več strokovnih izdaj in priročnikov s področja delovnih razmerij ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Kot predavatelj sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah, tako s področja delovnih razmerij kot tudi pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Delo opravlja tudi kot docent za področje prava na Fakulteti za management in pravo Ljubljana.

Avtorja podajata odgovore na vsa temeljna vprašanja pri organiziranju dela na domu in dela na daljavo:

Kaj je delo na domu in delo na daljavo?
Kdaj je za delo od doma treba skleniti novo pogodbo o zaposlitvi?
Kaj je treba urediti v pogodbi o zaposlitvi?
Kako določiti višino nadomestila za uporabo sredstev pri delu na domu?
Kako lahko delodajalec uredi delovni čas delavca pri delu na domu?
Kako urediti delo na domu, če delavec odklanja delo od doma in kako določiti, da se delo ne bo več opravljalo na domu?
Kako delodajalec opravlja nadzor nad delom delavca?
Ali je sprejem pravilnika o delu na domu obvezen?
Kdaj lahko delodajalec delavcu enostransko odredi delo od doma ali drugo delo?
Kakšne evidence je delodajalec dolžan voditi pri opravljanju dela na domu?
Ali je delo na domu treba opredeliti v izjavi o varnosti z oceno tveganja?
Kako delodajalec preveri, če je delovno okolje varno za delo?
O čem je treba obvestiti inšpektorat za delo?
Kakšne so pristojnosti inšpektorjev za delo pri delu na domu?

Strokovni priročnik je namenjen direktorjem v privatnem in javnem sektorju, ravnateljem, računovodjem, pravnikom, zaposlenim v kadrovskih in splošnih službah, podjetnikom posameznikom, zaposlenim v javni upravi, sindikatom, skratka vsem, ki se na takšen ali drugačen način srečujete z delovnimi razmerji, saj vam bo strokovna izdaja kot taka predstavljala pomemben vir informacij in navodilo pri organiziranju dela na domu in dela na daljavo v vaši organizaciji.

Iz vsebine strokovne izdaje:

 • Delo na domu in delo na daljavo kot sodoben način opravljanja dela
 • Pravna ureditev dela na domu
 • Pogodba o zaposlitvi
 • Delovnopravni elementi urejanja dela na domu
 • Splošni akti delodajalca
 • Evidence na področju dela in socialne varnosti pri delu na domu
 • Enostranska odreditev dela na domu in drugega dela
 • Varnost in zdravje pri delu na domu
 • Inšpekcija dela in delo na domu
 • Obveznost delodajalca pri obveščanju inšpektorata
 • Pristojnosti Inšpektorata RS za delo
 • Vzorci vseh potrebnih pisanj za zakonito in učinkovito organiziranje dela na domu
 • Najpogostejša vprašanja in odgovori
 • Kazalo (kliknite za ogled popolnega kazala)

Vsak naročnik prejme kodo za prevzem E-knjige, ki se lahko bere na trenutno vseh dostopnih platformah (windows, mac, linux, iphone, android…) Program Vam omogoča hitro brskanje po elektronskem zapisu, iskanje po ključnih besedah in nenazadnje tudi izpis želenega dela knjige ter izpis in popravek vzorcev ki jih v dani situaciji potrebujete.

NOVOST! Avtorja sta dodala tudi inovativen pristop najpogostejših vprašanj in odgovorov ter živih povezav na podrobnejša pojasnila v dokumentu!

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!

Cena strokovne izdaje………………………………………..…168,00 Eur

(V ceno ni vključen DDV)