DELOVNA RAZMERJA V IZREDNIH OKOLIŠČINAH!

DELOVNA RAZMERJA V IZREDNIH OKOLIŠČINAH!

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!

Zajeti so ukrepi, vzorci in vloge, na podlagi katerih je mogoče uveljavljati pravice! Novi interventni zakon za razbremenitev gospodarstva že sprejet! Nova subvencioniranja za delodajalce. Delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa z vzorcem odredbe, delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo…

Brezplačna nadgradnja vsebin za vse naročnike!

 

 

 

Strokovna izdaja Delovna razmerja v izrednih okoliščinah vsebuje vse temeljne vsebine in pripomočke, ki so potrebni za organiziranje in obvladovanje delovnega procesa v trenutnih razmerah ter razlago in način uveljavljanja pravic na podlagi do sedaj sprejetih interventnih predpisov, to je Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) in Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in ZIUZEOP-A. Hkrati pa vsebuje tudi vse nadaljnje posodobitve iz interventnih zakonov PKP od #PKP1 do #PKP7 (ZIUPPP, ZIUZEOP, ZIUOOPE, ZIUPDV, ZZUOOP, ZIUOPDVE in ZIUPOPDVE)

Epidemija nalezljive bolezni, upad obsega poslovanja in odrejena karantena ali splošna omejitev gibanja lahko zelo vplivajo na delovne procese delodajalca. Kako najučinkoviteje organizirati delovni proces v vseh izrednih razmerah in izjemnih okoliščinah (epidemije nalezljivih bolezni, naravne in druge nesreče in ostali nepredvidljivi dogodki)? Kakšne so možnosti delodajalca glede odrejanja drugega dela? Kakšne možnosti ima delodajalec pri urejanju dela na drugem kraju in dela na domu? Kaj storiti, ko je zdravemu delavcu odrejena karantena?

Digitalni priročnik, ki so ga uredili in pripravili strokovnjaki s področja delovnih razmerij v teoriji in praksi, naslavlja delovnopravni okvir, ki ureja obveznosti in pravice delodajalcev ter delavcev in predstavlja splošna pravila glede določanja vrste dela in kraja opravljanja dela. Naslavlja posebno ureditev opravljanja drugega dela in/ali dela na domu ter tudi obravnava nadomestilo za čas odsotnosti.

Vsebuje vse relevantne člene zakona s komentarji in vzorci aktov in pisanj, ki so predvideni za odrejanje dela v teh primerih. Priročnik vsebuje tudi opis interventnih ukrepov, sprejetih strani države, s katerimi se želi blažiti negativne vplive na gospodarstvo in poslovanje poslovnih subjektov ter potrebne vzorce vlog in dokazil v teh postopkih.

Povzetek vsebine:

 • uvod k organiziranju in upravljanju delovnega procesa v izrednih razmerah
 • možnosti odrejanja drugega dela,
 • sprememba ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin,
  delo na domu,
 • opravljanje drugega dela ali na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin,
 • nadomestilo plače glede na vrsto odsotnosti,
 • uveljavljanje pravic na podlagi interventnega zakona (delno povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo in odrejene karantene..)
 • pogoji dodelitve državne pomoči in zahteve za delodajalce, ki bodo uporabili ukrep povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo in višjo silo,
 • spremembe glede upravičenih delodajalcev do ukrepa povračila nadomestila plače,
  pogoji vrnitve na delo delavcev med začasnim čakanjem na delo,
 • opredelitev drugačne višine povračila nadomestila plače za čakanje na delo in višjo silo za vse delodajalce v Republiki Sloveniji,
 • dopolnjena ureditev kriznega dodatka in nova prekrškovna določba ter
 • spremenjena ureditev, ki določa pogoje prejetih sredstev v primeru izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvo oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu…
 • komentar vseh potrebnih členov iz Zakona o delovnih razmerjih, ki so pomebni v teh okoliščinah,
  vse potrebne vzorce, vzorce vlog in dokazil v postopkih…
 • Kazalo (kliknite za ogled popolnega kazala)

Najnovejše spremembe in dopolnitve!

Nova dopolnitev v JANUARJU 2021 vsebuje vse prečiščene trenutno veljavne ukrepe na področju trga dela (začasno čakanje na delo, skrajšani delovni čas ter odsotnost zaradi karantene in višje sile) in tudi druge aktualne institute na področju urejanja delovnih razmerij, ki so jih z namenom blaženja posledic epidemije uvedli protikoronski zakoni.

Strokovna izdaja je namenjena vsem direktorjem v privatnem in javnem sektorju, ravnateljem, računovodjem, pravnikom, zaposlenim v kadrovskih in splošnih službah, podjetnikom posameznikom, zaposlenim v javni upravi, sindikatom, skratka vsem, ki se na takšen ali drugačen način srečujete v novih okoliščinah na področju delovnih razmerij. Aktualno strokovno izdajo smo vam pripravili v elektronski verziji z vsemi potrebnimi vzorci, ki jih potrebujete v praksi.

Brezplačna nadgradnja vsebin za vse naročnike! Zavedamo se, da se v izrednih razmerah situacija spreminja in temu se prilagaja tudi zakonodaja, zato bomo v primeru dodatnih uredb, sprememb in navodil s področja delovnih razmerij naknadno brezplačno ažurirali naročeno strokovno izdajo!

Digitalni strokovni priročnik vam pošljemo takoj!

Cena strokovne izdaje…………………………140,00 Eur
(V ceno ni vključen DDV)