Reforma varstva osebnih podatkov 2019

NOVO!

Reforma Varstva Osebnih Podatkov 2019, Založba Reforma
Strokovni priročnik s številnimi vzorci, konkretnimi navodili in nasveti, ki jih potrebujete, da bo vaše poslovanje skladno z novo zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov!

Spoštovani!

Vsak naročnik prejme kar 3 strokovne izdaje:

priročnik, 430 strani, trda vezava + vzorci, predlogi aktov, ki so potrebni za skladnost z določili varnosti osebnih podatkov, več kot 30 upoštevanih zakonov in predpisov, s spletnimi povezavami za več kot 80 obravnavanih mnenj Informacijske pooblaščenke RS… + ZVOP-2, Novi Zakon o varstvu osebnih podatkov s pojasnili in napotki za uskladitev – ob sprejetju naknadno izdana dopolnitev!

Avtorji:
Zlatka Markovič, univ.dipl.prav.
Maja Brajnik, dipl.prav.
Tim Pahor, univ.dipl.prav.
Sandra Pjanić, univ.dipl.prav.
Eva Langeršek, mag.prav.
Benjamin Lesjak, dr.prav.
Aljaž Lep, univ.dipl.prav.
Denis Trinkaus, univ.dipl.prav.

Spoštovani!
Uredba GDPR, ki se je začela 25. maja 2018 neposredno uporabljati v državah članicah Evropske unije, je zelo spremila obdelavo osebnih podatkov, kot smo jo poznali do tedaj. Podjetja in organizacije je doletelo veliko sprememb, zato smo vam v Založbi Reforma v pomoč pripravili priročnik, ki predmetno tematiko celovito ureja in v katerem boste našli vse potrebne informacije, da si zagotovite popolno skladnost z Uredbo GDPR.

Avtorici priročnika:

Zlatka Markovič, korporativna pravnica, ki ima številne izkušnje na področju svetovanja in s postopki skladnosti poslovanja pri različnih podjetjih in organizacijah, s pripravo strokovnih člankov in izvedbo strokovnih predavanj ter s pregledi Informacijskega pooblaščenca ter Maja Brajnik, pravnica, ki se ukvarja s svetovanjem delodajalcem na področju delovnega prava ter z izvedbami zahtevnejših delovnopravnih postopkov. V zadnjih nekaj letih pa se ukvarja predvsem s preverjanjem in vzpostavljanjem skladnosti procesov poslovanja podjetij z novimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Poleg tega obe avtorici tudi izobražujeta zaposlene v podjetjih in organizacijah o pomembnosti tega področja, aktivno pa sta bili vključeni v podajanje pripomb in komentarjev na predlog ZVOP-2.

Pri priročniku so sodelovali še ostali soavtorji, ki so o varstvu osebnih podatkov pisali vsak s svojega strokovnega področja: Tim Pahor, univ.dipl.prav., Sandra Pjanić, univ.dipl.prav., Eva Langeršek, mag.prav., Benjamin Lesjak, dr.prav., Aljaž Lep, univ.dipl.prav., Denis Trinkaus, univ.dipl.prav.

Vsak naročnik bo prejel naknadno, ob sprejetju novega slovenskega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), tudi : ZVOP-2 S POJASNILI IN IN NAPOTKI ZA USKLADITEV V PRAKSI! Zadnji predlog ZVOP-2 (iz marca 2019) napoveduje, da bo novi zakon uveljavljen že julija letos. Do takrat pa je naloga vseh zavezancev po Uredbi GDPR, da svoje poslovanje uskladijo z določili uredbe.

Poleg priročnika v knjižni obliki boste dobili določene vsebine še v elektronski obliki (vse relevantne povezave in predpise, sodno prakso in mnenja Informacijskega pooblaščenca), priročniku pa bodo priloženi tudi vzorci pomembnejših pravnih aktov v elektronski obliki, z navodili za njihovo dopolnitev in konkretizacijo, kar bo imelo za vas prav gotovo največjo praktično vrednost. Med temi vzorci boste našli: vzorec privolitve posameznika v obdelavo osebnih podatkov (pomembno predvsem za neposredno trženje), vzorec internega pravilnika o varstvu osebnih podatkov (za ureditev varovanja osebnih podatkov v razmerju do zaposlenih), vzorec pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov (potrebujete ga za vaše zunanje izvajalce, ki za vas opravljajo določen vidik obdelave osebnih podatkov),…

Iz vsebine:

 • splošno o zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov
 • razjasnitev pojmov varstva osebnih podatkov
 • podlage za obdelavo osebnih podatkov
 • vloga upravljavca in obdelovalca
 • pogodbena obdelava osebnih podatkov
 • vse o DPO: pooblaščena oseba za varstvo podatkov
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov
 • vse o privolitvah posameznikov v obdelavo osebnih podatkov – poudarek na neposrednem trženju
 • osebni podatki in zasebnost v delovnih razmerjih
 • posebne vrste osebnih podatkov
 • evidence dejavnosti obdelave (namesto katalogov zbirk osebnih podatkov)
 • posebni instituti Uredbe GDPR: ocena učinka, obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov, kodeksi ravnanja in potrjevanje
 • konkretno o ukrepih zavarovanja osebnih podatkov
 • prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije
 • o nadzornih organih, o inšpekcijskem pregledu Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije
 • pravna sredstva in kazni – globe
 • o Direktivi (EU) 2016/680
 • itd.

Strokovni priročnik je namenjen vsem gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posameznikom in organizacijam – vsem pravnim subjektom zasebnega in javnega sektorja, ki so zavezani po določilih Uredbe GDPR in slovenskega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Po Uredbi GDPR morajo posebno pozornost varstvu osebnih podatkov nameniti med drugim podjetja, ki se ukvarjajo z računovodenjem, zavarovalništvom, marketingom in oglaševanjem, kadrovanjem ali z informacijsko tehnologijo, tudi spletni trgovci oz. trgovci s klubi zvestobe ter telekomunikacijski operaterji…

Vsak naročnik prejme z naročilom kar 3 strokovne izdaje: priročnik + vzorce za uporabo v praksi + (ob sprejetju) ZVOP-2 s pojasnili in napotki za uskladitev!

Priročnik je na zalogi in vam ga skupaj z elektronsko verzijo z vzorci in akti pošljemo takoj!

Cena priročnika …………………204,40 EUR
(V ceno ni vključen DDV.)