Portal Zdr 2022, Založba Reforma

PORTAL ZDR 2022

Vašo kodo za dostop do vsebin na portalu www.portal-zdr.si in najnovejši izvod knjige vam pošljemo takoj!

 • PORTAL ZDR 2022 + KNJIGA NAJNOVEJŠI KOMENTAR ZDR (trda vezava, 1385 strani)! Vsak naročnik prejme poleg kode za enoletno neomejeno dostopanje do vsebin na portalu portal-zdr.si tudi gratis najnovejšo knjigo Veliki komentar ZDR 2021 z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki je izšla 28. maja 2021. Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih je v naši založbi prvič izšel leta 2013 (avtor mag. Darko Krašovec) in je bil dopolnjen vsako leto vse do danes. Komentar izhaja tako v tiskani verziji (knjiga – trda vezava) in že šesto leto zaradi lažje uporabe tudi na portalu ZDR portal-zdr.si, kjer z ažurnim spremljanjem strokovne ekipe na tem področju tako omogočamo našim naročnikom dostop do aktualnih informacij, ki jih vsakodnevno potrebujejo pri odločanju na tako zahtevnem in občutljivem področju kot so delovna razmerja.

PORTAL ZDR 2022 OMOGOČA neomejen dostop do vsebin kot so:

 • Obsežen komentar po členih,
 • Najnovejša sodna praksa
 • Evropske direktive
 • Kazenske določbe
 • Vzorci pogodb
 • Vzorci tožb o sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega razmerja
 • Delovna razmerja v izrednih okoliščinah – vse temeljne vsebine in pripomočki, ki so potrebni za organiziranje in obvladovanje delovnega procesa v trenutnih razmerah ter razlago in način uveljavljanja pravic na podlagi do sedaj sprejetih interventnih predpisov, to je Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) in Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in ZIUZEOP-A. Hkrati pa vsebuje tudi vse nadaljnje posodobitve iz interventnih zakonov PKP od #PKP1 do #PKP7 (ZIUPPP, ZIUZEOP, ZIUOOPE, ZIUPDV, ZZUOOP, ZIUOPDVE in ZIUPOPDVE)
 • Delo na domu in delo na daljavo – najbolj celovita obravnava dela na domu z vseh možnih vidikov: pravni, organizacijski, socialni in praktični vidik!
 • Inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij – predstavlja vse potrebne informacije in znanja, ki jih boste potrebovali tako pri ustreznem urejanju delovnih razmerij kot tudi ob morebitnem inšpekcijskem pregledu ter pri uveljavljanju in dokazovanju pravilnosti izvajanja zakonodaje s področja interventnih ukrepov!
 • ITD.

OB NAROČILU VAM PRIPADA TUDI KNJIGA NAJNOVEJŠI KOMENTAR ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH! Poleg kode za enoletno dostopanje do vsebin naročniki prejmejo tudi tiskani izvod knjige, najnovejšo izdajo komentarja ZDR 2021 na 1385 straneh, ki je izšel 28. maja 2021. Komentar iz leta 2013 avtorja mag. Darka Krašovca je dopolnjen za obdobje od 2013 do 2021 s strani priznanih strokovnjakov z večletnimi izkušnjami na področju delovnih razmerij dr. Andraža Rangusa, doktorja pravnih znanosti s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je zaposlen kot direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Damjana Mašere, univerzitetnega diplomiranega pravnika, zaposlenega kot vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot strokovnjaka sta aktivno sodelovala že pri pripravi in sprejetju ZDR-1 ter pri njegovem uveljavljanju v praksi.

Vsi naročniki boste v mesecu januarju 2022 prejeli tudi Zbirko sodne prakse Vrhovnega sodišča 2022 s komentarjem in pojasnili. Poleg že omenjenega, bomo v letu 2022 na portal www.portal-zdr.si dodajali tudi aktualne vsebine, ki se bodo navezovale na Zakon o delovnih razmerjih. Tako boste imeli na enem mestu vse kar je potrebno za kvalitetno spremljanje vsebin delovno pravne zakonodaje.

Vašo kodo za letno dostopanje do vsebin na portalu www.portal-zdr.si in najnovejši izvod knjige vam pošljemo takoj!

Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih 2022 …………… 278,86 EUR
(na portalu www.portal-zdr.si + knjiga)
(5% DDV ni vračunan v ceno)