VELIKA ZBIRKA VZORCEV IN DOKUMENTOV V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA po novem Zakonu o Javnem naročanju – ZJN-3

NA ZALOGI!

Po novem Zakonu o Javnem naročanju – ZJN-3,
s komentarjem in konkretnimi navodili

Vzorci dokumentov so v celoti skladni z evropskimi direktivami s področja javnega naročanja in novega zakona o javnem naročanju ZJN-3 ter prakso Državne revizijske komisije.

Avtorica strokovne izdaje je mag. Margit Čampa, magistrica pravnih znanosti. Izkušnje na področju javnega naročanja si je pridobila z delom na Državni revizijski komisiji, kasneje na takratnem Uradu za javna naročila, po ukinitvi urada pa na Ministrstvu za finance – kot vodja Sektorja za javna naročila in koncesije. Je soavtorica ZJN-2 in ZJNVETPS ter komentarja k obema zakonoma.

 

Spoštovani!

Ob sprejemanju nove zakonodaje o javnem naročanju – ZJN-3, ki je bila sprejeta v Državnem zboru dne 27.oktobra 2015 in stopi v veljavo 1. Aprila 2016 smo v Založbi Reforma pripravili nov strokovni priročnik s tega področja: Velika zbirka vzorcev in dokumentov v postopkih javnega naročanja 2016 po novem Zakonu o Javnem naročanju – ZJN-3, s komentarjem in konkretnimi navodili, namenjen predvsem za lažje delo v praksi tako naročnikov kot tudi ponudnikom pri pripravi ponudb po novi zakonodaji.

V knjigi so zbrani vzorci najpogostejših dokumentov v postopkih javnega naročanja, od sklepa o začetku postopka javnega naročanja do pogodbe o oddaji javnega naročila. Vzorci dokumentov so v celoti skladni z evropskimi direktivami s področja javnega naročanja in skoraj veljavnega zakona o javnem naročanju ter prakso Državne revizijske komisije.

V knjigi, ki jo je pripravila avtorica z dolgoletno prakso na področju javnega naročanja, je obrazložen posamezen postopek, vzorci dokumentov v postopkih pa so opisani ter komentirani v posameznih točkah. Vzorci dokumentov so pripravljeni glede na vrsto postopka javnega naročanja.

Vzorci dokumentov vsebujejo vse po zakonu obvezne sestavne dele. Poseben poudarek je avtorica namenila vzorcem razpisnih dokumentacij glede na vrsto postopka javnega naročanja. Knjiga zajema naslednje vzorce dokumentov: sklep o začetku postopka javnega naročanja, razpisne dokumentacije, zapisnik o odpiranju ponudb, zapisnik o izvedenih pogajanjih, dokumente za preveritev ponudbe pri državnih institucijah, odločitev o oddaji javnega naročila, pogodbe, končno poročilo o oddaji javnega naročila…

Vzorci so razvrščeni po zaporedju, ki sledi ureditvi v zakonu o javnem naročanju – ZJN-3
Strokovna izdaja je dober pripomoček tako za vse, ki se šele seznanjete s področjem javnega naročanja, kot tudi za vse, ki se že vrsto let ukvarjate z javnimi naročili.

Vsak naročnik bo prejel, poleg knjige (trda vezava), prejel tudi elektronsko verzijo (e-book), ki se lahko bere na trenutno vseh dostopnih platformah (windows, mac, linux, iphone, android,…). Program Vam omogoča hitro brskanje po elektronskem zapisu, iskanje po ključnih besedah in ne nazadnje tudi izpis želenega dela knjige oziroma konkretnega vzorca.

Priročnik je na zalogi in ga lahko prejmete takoj!
Cena priročnika ……………… 197,10 EUR

(Cena ne vključuje DDV)