Novi Veliki Komentar ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2013

Novi Veliki Komentar ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2013

RAZPRODANO!

Novi Veliki Komentar ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2013
format 140 X 210
trda vezava
985 strani
knjiga in elektronska verzija
... da, naročamo

na 985 straneh!!!,
kliknite za predogled

Avtor komentarja: mag. Darko Krašovec, sodnik na Delovnem in socialnem sodišču v Ljublani, strokovnjak na področju delovnih razmerij v teoriji in praksi. Je član različnih izpitnih komisij s področja delovnega prava, sodeloval je tudi kot član delovnih skupin vlade za sprejemanje zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije. Vodil je mnoge predstavitve, posvete, konference in strokovne seminarje na temo delovnih razmerij. Je avtor številnih strokovnih priročnikov in člankov s področja delovnega prava, ter avtor priznanega komentarja Zakona o delovnih razmerjih, ki je bil v veljavi do sedaj.

Spoštovani!

Pri Založbi Reforma smo za vas pripravili novo strokovno izdajo s področja delovnih razmerij in sicer: Novi veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2013!

Državni zbor je 5. 3. 2013 sprejel nov Zakon o delovnih razmerjih, kot del reforme trga dela, katere namen je potegniti Slovenijo iz gospodarske krize. Socialni partnerji so besedilo zakona usklajevali 5 mesecev. Namen novega zakona je ustvariti pogoje za večjo varnost zaposlenih, na drugi strani pa omogočiti delodajalcem večjo fleksibilnost delovnega razmerja. Delodajalci bodo lahko lažje, predvsem pa z manj stroški odpustili zaposlene, ko jih zaradi zmanjšanega povpraševanja na trgu ne bodo potrebovali, na drugi strani pa bodo delavce tudi lažje in hitreje zaposlili, ko se bodo za to pokazale potrebe. Nov Zakon o delovnih razmerjih zagotavlja večjo varnost delavcev v primerih, ko delodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi, še posebej v primeru ne izplačevanja plač ter neplačila prispevkov za socialno varnost.

Nekatere novosti, ki jih prinaša nov Zakon o delovnih razmerjih:

  • poenostavitev zagovora pred odpovedjo pogodbe,
  • namera o odpovedi ni več potrebna (to je že sodna praksa rekla),
  • krajši odpovedni roki,
  • znižanje odpravnin,
  • drugačni pogoji za izplačilo odpravnin ob upokojitvi,
  • odpravnina tudi za pogodbe za določen čas,
  • omejitve zaposlovanja agencijskih delavcev,
  • odpravnina tudi v primeru odpovedi pogodbe zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela,
  • obračun plače je verodostojna listina – to pomeni, da gre delavec lahko s to listino neposredno v izvršbo,
  • starost delavcev, ki so varovani pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, se dviguje…

Avtor mag. Darko Krašovec , je v obsežno strokovno izdajo, poleg komentarja novega Zakona o delovnih razmerij in reforme trga dela ter njihovega vpliva na prakso, vključil tudi ustrezne Evropske direktive povezane z novo delovno pravno zakonodajo!

Vsak naročnik, bo prejel poleg knjige (trda vezava) tudi elektronsko verzijo (e-book), ki se lahko bere trenutno na vseh dostopnih platformah (winows, mac, linux, iphone, android…) Program vam omogoča hitro brskanje po elektronskem zapisu, iskanje po ključnih besedah in ne nazadnje tudi izpis želenega dela knjige.

Kot smo Vam ob izidu komentarja obljubili, smo ažurno spremljali vse spremembe, dopolnitve, uredbe, sklepe in dogovore med socialnimi partnerji ter nenazadnje tudi prakso. Glede na to, da je področje delovno pravne zakonodaje področje, ki se neprestano dopolnjuje, spreminja in pojasnjuje smo se odločili, da preselimo zgodbo Velikega komentarja ZDR in reforme trga dela, na portal www.portal-zdr.si in z ažurnim spremljanjem strokovne ekipe na tem področju omogočimo našim zvestim kupcem kot tudi širokemu krogu uporabnikov ažurne informacije, ki jih vsakodnevno potrebujete pri odločanju na tako zahtevnem in občutljivem področju. Tako boste imeli neomejen dostop do vsebin kot so npr.: obsežen komentar po členih, najnovešo sodno prakso, evropske direktive, kazenske določbe, inšpekcijski nadzor, vzorce, pogodbe, tožbe… skratka vse kar potrebujete za kvalitetno spremljanje vsebin delovno pravne zakonodaje.

Vsi naročniki kompleta Veliki komentar Zakona o delovnih razmerij in reforme trga dela 2013 pa boste kot naročniki portala imeli 40% popust pri letnem dostopu.

Cena priročnika…….206,49 EUR

(Cena ne vključuje DDV)