NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2022

Novi Veliki Komentar Zakona O Delovnih Razmerjih In Reforme Trga Dela 2022, Založba Reforma

NOVO!
Strokovna izdaja je ravnokar izšla!
Dobava takoj!

 • obsežen komentar po členih
 • vključuje vse spremembe
 • posodobljena sodna praksa
 • vsa sodna praksa Vrhovnega sodišča
 • praksa pristojnih institucij
 • vpliv novih evropskih direktiv
 • kazenske določbe in prekrškovne sankcije
 • stvarno kazalo…

Komentar Zakona o delovnih razmerjih je v naši založbi prvič izšel leta 2013 (avtor mag. Darko Krašovec) in je dopolnjen za obdobje zadnjih devetih let, vse do danes, s strani priznanih strokovnjakov z večletnimi izkušnjami na področju delovnih razmerij dr. Andraža Rangusa, doktorja pravnih znanosti s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je zaposlen kot direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Damjana Mašere, univerzitetnega diplomiranega pravnika, zaposlenega kot vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot strokovnjaka sta aktivno sodelovala že pri pripravi in sprejetju ZDR-1 ter pri njegovem uveljavljanju v praksi. Sta avtorja številnih strokovnih člankov in priročnikov s področja delovnih razmerij.

Regres in letni dopust 2022

Regres In Letni Dopust 2022, Založba Reforma

Ali veste, da lahko regres zapade v plačilo tudi ob koncu leta?

Pravila, ki opredeljujejo regres in letni dopust, so pomembna tudi ob zaključku leta. Delodajalec mora namreč delavcem, ki so se pri njem zaposlili po 1. juliju, najkasneje do konca leta izplačati sorazmerni del regresa.

Strokovna izdaja s komentarjem in sodno prakso celovito prikazuje vse razsežnosti zakonskega okvira regresa za letni dopust.

Priročnik REGRES IN LETNI DOPUST 2022 skuša odgovoriti na vsa najpogostejša vprašanja, povezana z regresom za letni dopust in tudi pravico do letnega dopusta, med drugim:

, Založba Reforma

Premium zbirka vzorcev po Zakonu o delovnih razmerjih 2022

NOVO! 

Vzorci za vse postopke v delovnem razmerju in zakonito urejanje delovnih razmerij od vzpostavitve razmerja do zaključka!

Pravilno urejanje delovnih razmerij velja za enega ključnih elementov upravljanja delovnega procesa, saj je od pravilnosti vodenja vseh postopkov odvisen končni rezultat in zakonitost ravnanja. S tem se izognemo kasnejšim morebitnim sporom in stroškom, ki bi nastali zaradi napačnega ali nezakonitega ravnanja. Ta zbirka vzorcev pomaga razjasniti in pokazati pravilno ter zakonito pot pri praktično vseh možnih postopkih v delovnem razmerju. Komentarji k vzorcem pa še dodatno olajšajo pravilno izvajanje postopkov, še posebej z vidika pravilnosti izvrševanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.

Premium zbirka vzorcev po Zakonu o delovnih razmerjih 2022 celovito prikazuje vse razsežnosti urejanja delovnega razmerja s strani veljavne zakonodaje. Avtorja izdaje priročnika sta priznana strokovnjaka s področja delovnega prava v teoriji in praksi dr. Andraž Rangus, doktor pravnih znanosti s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je zaposlen kot direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Damjan Mašera, univerzitetni diplomirani pravnik, zaposlen kot vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Z vzorci in komentarjem k le-tem obravnavata celoten pravni okvir delovnega razmerja. Ta je predstavljen predvsem s strani izvajanja v praksi, zato so v strokovno izdajo vključeni vsi vzorci in obrazci, ki jih predpisani postopki predvidevajo.

 

, Založba Reforma

50 NAJBOLJ ZAHTEVNIH, PROVOKATIVNIH IN NEPRIČAKOVANIH VPRAŠANJ na razgovoru za zaposlitev s komentarjem in konkretnimi navodili

NOVO!
Strokovni priročnik vam pošljemo takoj!

Predstavljamo vam zbirko najbolj zahtevnih vprašanj, s katerimi se boste srečali na razgovoru za zaposlitev. Če boste znali odgovoriti na takšna vprašanja, boste pripravljeni praktično na vse, s čimer vas želi presenetiti vaš spraševalec. Prav tako pa si bo lahko spraševalec s pomočjo zbirke pripravil konkretna vprašanja za kandidata, o katerem želi izvedeti več.

Priročnik je namenjen tako kandidatu, ki se pripravlja na razgovor za zaposlitev, kot tudi spraševalcu (delodajalcu), ki si bo lahko pripravil taka vprašanja, ne zato, da bi vas opazoval, kako se v zadregi presedate, ampak zato, ker hoče oceniti, kako dobro bi znali reagirati na pritisk ali na trenja na delovnem mestu. Predstavili vam bomo petdeset najbolj zahtevnih vprašanj, nanja pa tudi ponudili najboljši možen odgovor in strokovni komentar, ki vam bo pojasnil ozadje vprašanja.

Portal Zdr 2022, Založba Reforma

PORTAL ZDR 2022

Vašo kodo za dostop do vsebin na portalu www.portal-zdr.si in najnovejši izvod knjige vam pošljemo takoj!

 • PORTAL ZDR 2022 + KNJIGA NAJNOVEJŠI KOMENTAR ZDR (trda vezava, 1385 strani)! Vsak naročnik prejme poleg kode za enoletno neomejeno dostopanje do vsebin na portalu portal-zdr.si tudi gratis najnovejšo knjigo Veliki komentar ZDR 2021 z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki je izšla 28. maja 2021. Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih je v naši založbi prvič izšel leta 2013 (avtor mag. Darko Krašovec) in je bil dopolnjen vsako leto vse do danes. Komentar izhaja tako v tiskani verziji (knjiga – trda vezava) in že šesto leto zaradi lažje uporabe tudi na portalu ZDR portal-zdr.si, kjer z ažurnim spremljanjem strokovne ekipe na tem področju tako omogočamo našim naročnikom dostop do aktualnih informacij, ki jih vsakodnevno potrebujejo pri odločanju na tako zahtevnem in občutljivem področju kot so delovna razmerja.

Velika Pravna Knjiga O Prenehanju Pogodbe O Zaposlitvi 2022, Založba Reforma

VELIKA PRAVNA KNJIGA O PRENEHANJU POGODBE O ZAPOSLITVI 2022

NOVO!
Dobava takoj!

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi velja za enega ključnih elementov delovnega razmerja, saj je od pravilnosti izvedbe procesa in upoštevanja vseh predpisanih obveznosti odvisen končni uspeh postopka. Delodajalcem bo ta priročnik pomagal razjasniti in pokazati pravilno ter zakonito pot pri vseh možnih načinih prenehanja delovnega razmerja, pojasnil kakšna je praksa na tem področju in predstavil številne vzorce s pojasnilom, katere je možno uporabiti pri konkretnih primerih, na drugi strani pa so z vidika delavcev pojasnjene njihove pravice in obveznosti.

Bonitete In Potni Nalogi 2022 Z Vsemi Spremembami V Teoriji In Praksi, Založba Reforma

BONITETE IN POTNI NALOGI 2022 z vsemi spremembami v teoriji in praksi

NOVO!
Dobava takoj!

 • Vse spremembe in novosti na področju bonitet in potnih nalogov v teoriji in praksi
 • Kaj se v letu 2022 upošteva kot boniteta oz. kdaj jo je potrebno obračunati, v katerih primerih pa ne
 • Obravnava najpogostejše davčne bonitete v vsakdanjem poslovnem okolju z vidika vseh treh davkov, povzetkom oz. predlogom in nasveti kot tudi s prikazom celovite zakonodaje na tem področju
 • Vse spremembe in novosti pri povračilih stroškov za prevoz na delo in iz dela
 • Vsa praksa in pravna podlaga, ki temelji na novi zakonodaji
 • Primeri iz prakse in primeri sodb inšpekcijskih nadzorov

5 Najbolj ProblematiČnih IzplaČil 2021/2022 In Z Njimi Povezane Prevare, Goljufije In Napake V Podjetjih In Javnem Sektorju, Založba Reforma

5 NAJBOLJ PROBLEMATIČNIH IZPLAČIL 2021/2022 in z njimi povezane prevare, goljufije in napake v podjetjih in javnem sektorju

NOVO!
Dobava takoj!
Vsakdo izmed vas se je že ali pa se bo srečal s poslovnimi darili, nagradami, reklamo, reprezentanco, sponzorstvom in donacijami. Pri Založbi Reforma smo se v ta namen odločili, da izdamo priročnik z naslovom 5 NAJBOLJ PROBLEMATIČNIH IZPLAČIL 2022 in z njimi povezane prevare, goljufije in napake v podjetjih in javnem sektorju, avtorice Romane Kruhar Puc, univ.dipl.prav., priznane davčne svetovalke in stečajne upraviteljice ter avtorice številnih člankov, knjig in strokovnih priročnikov z davčnega področja. Kot predavateljica je sodelovala že na več kot 100 uspešnih seminarjih z izvajanjem davčne zakonodaje v praksi na aktualnih davčnih primerih.

V priročniku boste tako izvedeli vse o tem, kdaj se določeno izplačilo lahko prepozna kot reklama, reprezentanca, donacija, stroški izobraževanj, štipendij in stroški udeležb na seminarjih ter z njimi povezane napake ter kakšne so vaše davčne posledice ter kdaj lahko navedena izplačila dobijo koruptivne elemente.

Velika zbirka sodne prakse vrhovnega sodišča RS 2021 s komentarjem in pojasnili

Velika Zbirka Sodne Prakse Vrhovnega Sodišča Rs 2021 S Komentarjem In Pojasnili, Založba Reforma

Dobava takoj! 

Zbirka na pregleden in izčrpen način celovito prikaže zakonsko ureditev posameznega člena, njegovo kratko obrazložitev in celoten zbir sodne prakse Vrhovnega sodišča s pojasnili.
Avtorja pojasnil in komentarja ter urednika
celovitega prikaza sodne prakse Vrhovnega sodišča sta priznana strokovnjaka s področja delovnega prava v teoriji in praksi dr. Andraž Rangus, doktor pravnih znanosti s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je zaposlen kot direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Damjan Mašera, univerzitetni diplomirani pravnik, zaposlen kot vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

DELOVNA RAZMERJA OB NOVIH ZAHTEVAH PCT POGOJEV 2021!

DELOVNA RAZMERJA OB NOVIH ZAHTEVAH PCT POGOJEV 2021!

Izkoristite 15% popust!

 • Vzorci, tabele in ostala pisanja, ki jih boste potrebovali v praksi
 • Ukrepi delodajalca za zagotavljanje kontinuitete delovnega procesa (delo na domu, drugo delo, navodila delodajalca in protokol za zagotavljanje PCT)
 • Možni ukrepi delodajalca ob neupoštevanju PCT
 • Disciplinski postopek
 • Opozorilo in odpoved delovnega razmerja
 • Praktična priporočila in nasveti
 • Konkretni napotki, kako naj delodajalec zakonito ravna v teh okoliščinah
 • Pravni okvir trenutnega stanja v okviru delovne zakonodaje – Zakon o delovnih razmerjih, odloki o PCT…
 • PCT (prebolevnost, cepljenje, testiranje) kot obveznost v delovnem razmerju
 • Obveznosti delodajalcev glede testiranja/cepljenja zaposlenih
 • Karantena, obveznost varstva, omejitev gibanja in učinek v delovnem razmerju
 • Itd.

ZDR 2021

Knjiga je na zalogi in vam jo pošljemo takoj!

 • obsežen komentar po členih na 1385 straneh
 • vključuje vse spremembe in dopolnitve do danes
 • posodobljena sodna praksa
 • vsa sodna praksa Vrhovnega sodišča
 • praksa pristojnih institucij
 • vpliv novih evropskih direktiv
 • kazenske določbe in prekrškovne sankcije
 • stvarno kazalo

Velika pravna knjiga vzorcev po Zakonu o delovnih razmerjih s komentarjem k posameznim vzorcem

Velika pravna knjiga vzorcev po Zakonu o delovnih razmerjih s komentarjem k posameznim vzorcem

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!

Vsi vzorci so usklajeni z novim Zakonom o delovnih razmerjih in reforme trga dela, z vsemi zakonodajnimi zahtevami ter direktivami EU!
Sistematično in urejeno po Zakonu o delovnih razmerjih!
Avtor mag. Darko Krašovec, strokovnjak na področju delovnih razmerij v teoriji in praksi. Je član različnih izpitnih komisij s področja delovnega prava, sodeloval je tudi kot član delovnih skupin vlade za sprejemanje zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije. Vodil je mnoge predstavitve, posvete, konference in strokovne seminarje na temo delovnih razmerij. Je avtor številnih strokovnih priročnikov in člankov s področja delovnega prava, ter avtor priznane strokovne izdaje – Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela.

InŠpekcijski Nadzor Po Novem 2020/2021, Založba Reforma

INŠPEKCIJSKI NADZOR PO NOVEM 2020/2021

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!

Strokovna izdaja predstavlja vse potrebne informacije in znanja, ki jih boste potrebovali tako pri ustreznem urejanju delovnih razmerij kot tudi ob morebitnem inšpekcijskem pregledu ter pri uveljavljanju in dokazovanju pravilnosti izvajanja zakonodaje s področja interventnih ukrepov!

 • nove pristojnosti in ukrepi delovne inšpekcije z novelo Zakona o inšpekciji dela (ZID-A),
 • posodobljen pregled upravne in sodne prakse delovne inšpekcije,
 • interventna zakonodaja in pristojnost ter ukrepi delovne inšpekcije,
 • predpisana in najpogosteje zahtevana dokumentacija,
 • obvezne evidence,
 • razmejitev med nadzorom v zasebnem in javnem sektorju,
 • kako lahko uspešno in učinkovito sodelujemo v postopku nadzora,
 • pooblastila in najpogostejše odločitve inšpektorjev,
 • analiza odločitev druge stopnje v upravnem odločanju, ki pomembno vplivajo na nadaljnjo prakso inšpekcije in ravnanja zavezancev,z
 • zbirka vzorcev, ki jih boste ob morebitnem pregledu potrebovali …

DELOVNA RAZMERJA V IZREDNIH OKOLIŠČINAH!

DELOVNA RAZMERJA V IZREDNIH OKOLIŠČINAH!

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!

Zajeti so ukrepi, vzorci in vloge, na podlagi katerih je mogoče uveljavljati pravice! Novi interventni zakon za razbremenitev gospodarstva že sprejet! Nova subvencioniranja za delodajalce. Delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa z vzorcem odredbe, delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo…

Brezplačna nadgradnja vsebin za vse naročnike!

 

 

 

Strokovna izdaja Delovna razmerja v izrednih okoliščinah vsebuje vse temeljne vsebine in pripomočke, ki so potrebni za organiziranje in obvladovanje delovnega procesa v trenutnih razmerah ter razlago in način uveljavljanja pravic na podlagi do sedaj sprejetih interventnih predpisov, to je Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) in Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in ZIUZEOP-A. Hkrati pa vsebuje tudi vse nadaljnje posodobitve iz interventnih zakonov PKP od #PKP1 do #PKP7 (ZIUPPP, ZIUZEOP, ZIUOOPE, ZIUPDV, ZZUOOP, ZIUOPDVE in ZIUPOPDVE)

Predstavljamo vam tri aktualne E-priročnike s področja delovnih razmerij

Predstavljamo vam tri aktualne E-priročnike s področja delovnih razmerij, ki so še kako potrebni za organiziranje in obvladovanje delovnega procesa v današnjih razmerah. Strokovne izdaje predstavljajo pomemben vir informacij, ki so podkrepljene s komentarjem in vzorci ter nenazadnje tudi primeri iz prakse.

Priročniki, ki so jih pisali strokovnjaki s področja delovnih razmerij so namenjeni direktorjem v privatnem in javnem sektorju, ravnateljem, računovodjem, pravnikom, zaposlenim v kadrovskih in splošnih službah, podjetnikom posameznikom, zaposlenim v javni upravi, sindikatom, skratka vsem, ki se na takšen ali drugačen način srečujete z delovnimi razmerji.

Reforma varstva osebnih podatkov 2019

NOVO!

Reforma Varstva Osebnih Podatkov 2019, Založba Reforma
Strokovni priročnik s številnimi vzorci, konkretnimi navodili in nasveti, ki jih potrebujete, da bo vaše poslovanje skladno z novo zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov!

Spoštovani!

Vsak naročnik prejme kar 3 strokovne izdaje:

priročnik, 430 strani, trda vezava + vzorci, predlogi aktov, ki so potrebni za skladnost z določili varnosti osebnih podatkov, več kot 30 upoštevanih zakonov in predpisov, s spletnimi povezavami za več kot 80 obravnavanih mnenj Informacijske pooblaščenke RS… + ZVOP-2, Novi Zakon o varstvu osebnih podatkov s pojasnili in napotki za uskladitev – ob sprejetju naknadno izdana dopolnitev!

– Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2018

Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2018

RAZPRODANO!

Priročnik v luksuzni izdaji, trda vezava, 1173 strani!

Pri naši založbi je ob sprejetju Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela ZDR-1 leta 2013 izšel Veliki komentar Zakona o delovnih razmerij in reforme trga dela, avtorja mag. Darka Krašovca. Komentar je bil odlično sprejet s strani uporabnikov in odločili smo se, da po petih letih, na željo naših zvestih naročnikov ponovno pripravimo celovito izdajo – priročnik:

Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2018,
obsežen komentar po členih z vsemi spremembami in dopolnitvami do danes, posodobljeno sodno prakso, vpliv novih evropskih direktiv, kazenske določbe, inšpekcijski nadzor z novostmi…, skratka vse kar potrebujete za kvalitetno spremljanje vsebin delovno pravne zakonodaje. Komentar iz leta 2013 avtorja mag. Darka Krašovca bo dopolnjen za obdobje od 2013 do 2018 s strani priznanih strokovnjakov z večletnimi izkušnjami na področju delovnih razmerij dr. Andraža Rangusa in Damjana Mašere univ.dipl.prav., zaposlena na Uradu za makroekonomske analize in razvoj ter na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot strokovnjaka sta aktivno sodelovala že pri pripravi in sprejetju ZDR-1 ter pri njegovem uveljavljanju v praksi, sta tudi avtorja različnih strokovnih izdaj in številnih člankov v strokovnih revijah s tega področja. ter sta nenazadnje kot predavatelja aktivno sodelovala na domačih in mednarodnih konferencah s področja delovnih razmerij.

Pogodba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi

NOVO!

Delovno razmerje je pogodbeno razmerje, pri čemer pogodba temelji na vzajemni volji obeh pogodbenih strank. ZDR-1 tudi pri urejanju drugih vprašanj v zvezi s pogodbo o zaposlitvi v popolnosti določa, da je delovno razmerje pogodbeno razmerje. Tako delodajalec ne more enostransko spreminjati vsebine pogodbe o zaposlitvi. Vsaka sprememba pogodbe o zaposlitvi mora namreč temeljiti na svobodni in vzajemni volji obeh pogodbenih strank. Strokovne izdaja predstavlja prikaz – Pogodbe o zaposlitvi s strani veljavne zakonodaje s komentarjem, kot tudi s strani prakse,. Vključili smo vse pogodbe, vzorce, izjave, obvestila, prekrškovne sankcije, zapisnike, pooblastila, dogovore, soglasja, vloge, odredbe…Delodajalcem bo ta priročnik pomagal razjasniti in pokazati pravilno ter zakonito pot pri različnih sklenitvah pogodb o zaposlitvi, pojasnil kakšna je praksa na tem področju in predstavil številne vzorce s pojasnilom, ki jih boste lahko uporabili pri konkretnih primerih, na drugi strani pa bo delavcem pojasnil njihove pravice in dolžnosti. …

Novosti in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2017

Avtorja:
Dr. Andraž Rangus  zaposlen na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in
Damjan Mašera univ. dipl. prav. zaposlena na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pri naši založbi je v letih 2013/14 izšel strokovni priročnik NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2013 avtorja mag. Darka Krašovca, strokovnjaka na področju delovnih razmerij v teoriji in praksi in avtorja številnih strokovnih izdaj in člankov s področja delovnega prava. Ob izidu komentarja smo Vam obljubili, da bomo v prihodnosti  ažurno spremljali vse spremembe, dopolnitve, uredbe, sklepe in dogovore med socialnimi partnerji ter nenazadnje tudi prakso. Dve leti po uveljavitvi Zakona o delovnih razmerjih (uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) je v naši založbi izšla prva dopolnitev komentarja iz leta 2013 z naslovom  – Prva dopolnitev velikega komentarja Zakona o delovnih razmerjih 2015, ki je dala osnovni verziji komentarja ažurnost in celovitost.

VELIKA ZBIRKA VZORCEV IN DOKUMENTOV V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA po novem Zakonu o Javnem naročanju – ZJN-3

NA ZALOGI!

Po novem Zakonu o Javnem naročanju – ZJN-3,
s komentarjem in konkretnimi navodili

Vzorci dokumentov so v celoti skladni z evropskimi direktivami s področja javnega naročanja in novega zakona o javnem naročanju ZJN-3 ter prakso Državne revizijske komisije.

Avtorica strokovne izdaje je mag. Margit Čampa, magistrica pravnih znanosti. Izkušnje na področju javnega naročanja si je pridobila z delom na Državni revizijski komisiji, kasneje na takratnem Uradu za javna naročila, po ukinitvi urada pa na Ministrstvu za finance – kot vodja Sektorja za javna naročila in koncesije. Je soavtorica ZJN-2 in ZJNVETPS ter komentarja k obema zakonoma.

 

Prve dopolnitve Novega velikega komentarja Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2015

Knjigo vam pošljemo takoj!

Avtorja:
Dr. Andraž Rangus  zaposlen na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in
Sneža Mihailova Brojan univ. dipl. prav. zaposlena na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pri naši založbi je v letih 2013/14 izšel strokovni priročnik NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2013 avtorja mag. Darka Krašovca, strokovnjaka na področju delovnih razmerij v teoriji in praksi in avtorja številnih strokovnih izdaj in člankov s področja delovnega prava. Kot smo Vam ob izidu komentarja obljubili, smo ažurno spremljali vse spremembe, dopolnitve, uredbe, sklepe in dogovore med socialnimi partnerji ter nenazadnje tudi prakso. Dve leti po uveljavitvi Zakona o delovnih razmerjih (uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) smo se v založbi odločili, da pripravimo strokovno izdajo z vsemi novostmi in nenazadnje dopolnimo z nekaterimi relevantnimi odločbami delovnih in socialnih sodišč, ki bodo pokazale, ali in kako so se spremembe delovne zakonodaje iz leta 2013 odrazile v tožbenih zahtevkih in odločitvah sodišč v delovnih sporih.