Velika zbirka pravnih adutov za delodajalce s področja delovnih razmerij 2020

Velika zbirka pravnih adutov za delodajalce s področja delovnih razmerij 2020!

NOVO!

Izkoristite 25% prednaročniški popust!

Avtorica strokovne izdaje je odvetnica ga. Tanja Malovrh univ.dipl.prav., strokovnjakinja, ki znanje in izkušnje črpa s praktičnih primerov in z zastopanjem strank na sodišču s področij delovnega, civilnega in kazenska prava.

Samo en primer iz zbirke vam lahko,
kot delodajalcu ali organizaciji kateri pripadate,
prihrani tudi do 20.000,00 eur ali več!

Po seriji uspešnih izdaj s področja delovnih razmerij smo pripravili novo strokovno izdajo, ki je namenjena tokrat delodajalcem in njihovem, velikokrat zapletenem, reševanju delovnih razmerij z naslovom:

Velika zbirka pravnih adutov za delodajalce s področja delovnih razmerij 2020!

Avtorica je Veliko zbirko pravnih adutov sestavila v obliki pravil in izkušenj, številnih iz sodne prakse povzetih dogodkov ter vprašanj, ki se redno pojavljajo ob še tako dobri pogodbi o zaposlitvi in jih rešuje naša sodna praksa, predvsem pa kako preprečiti oziroma si zagotoviti zmagoviti proces, če do njega pride.
Aduti iz zbirke so predstavljeni po inštitutih, skozi problem, nato pa sledi rešitev z obrazložitvijo in tam kjer je potrebno tudi obrazec, sklep, pogodba, potrdilo, sporazum itd. Skozi zbirko avtorica opozarja na pomembne drobne pasti, ki se skrivajo v medsebojnih aktih pri delovno pravnih odnosih in za katere lahko poskrbimo že preventivno. Posebno težo pa namenja situacijam v katerih se znajde delodajalec takrat, ko do spora pride ter v komentarju pri najbolj aktualnih primerih sporov opozori na napake delodajalca katere so lahko tudi usodne. Na primerih še tako dobro pripravljenih pogodb različnih oblik sklenitve delovnega razmerja nazorno prikaže adute, ki jih ima delodajalec. Vsekakor pa potrdi narobe definiran mit o tem, da je delavec prezaščiten, saj trdi , da je delodajalec tisti, ki naredi premalo za zaščito sebe in svoje organizacije.

Za lažjo odločitev ob nakupu vam prilagamo nekaj iz vsebine:

– Delodajalec je dolžan v trenutku, ko delavca sprejme na delo že imeti slednjega prijavljenega v obvezna zavarovanja ter imeti z njim sklenjeno pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o delu, ko gre za občasno delo. Primeri iz prakse kažejo, da delodajalci ne vedo oziroma se do nadzora pristojnega organa ne zavedajo, da mora biti prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja vložena že pred začetkom opravljanja dela. Izpostavljeni so predvsem delodajalci, ki opravljajo svojo dejavnost na terenu kjer so dosegljivi mobilnim enotam nadzora, predvsem gradbeniki, kamnoseki idr., še posebej v poletnem času, ko je veliko dela, delavcev pa primanjkuje ter zato, da delo ne trpi na hitro sklepajo delavna razmerja. Globa za delodajalca v primeru kršitev znaša ob prvem prekršku 5.000 Eur, za zakonitega zastopnika oziroma odgovorno osebo pa 500,00 Eur;

– Pomembno je vodenje delovnega časa za posameznega delavca. Slednje se ne pokaže samo v primeru inšpekcijskih pregledov, ki to zahtevajo od delodajalca, temveč tudi v primeru delovnopravnih sporov. Zelo aktualni so spori zaradi neizplačanih nadur delavcem. V primeru takšnega spora je dokazno breme, da delavec bodisi ni opravljal nadur ali pa da jih ni opravil toliko kolikor zatrjuje delavec, na delodajalcu. Če delodajalec ne vodi evidence ur ali pa jo ne vodi tako kot bi jo moral, bo verjetno v sporu propadel;

– Ali je modro prvič z delavcem skleniti pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas ali za določen čas, še posebej, če nas je kot delodajalca strah, da se delavec ne bo izkazal oziroma ne bo sposoben opravljati svojega dela ter slediti navodilom delodajalca? Pomembno je, da v pogodbi, pa četudi tisti, ki je sklenjena za nedoločen čas, dogovorimo poskusno delo ter določimo osebo pri delodajalcu, ki bo spremljala delo novo zaposlenega ter ga tudi ocenjevala. V primeru, ko se po izteku poskusne dobe pokaže, da delavec dela ne zmore ali da ni sposoben opravljati dela na način kot je to predstavil v razgovoru pred zaposlitvijo, mu delodajalec, ki je poskrbel za spremljanje poskusnega dela bolj mirno odpove pogodbo o zaposlitvi, še posebej, če se delavec potem spravi tožiti zaradi nezakonite odpovedi;

– Ali lahko odpovedno pogodbo o zaposlitvi noseči delavki, ki je na bolniškem staležu, a delodajalcu pride na uho, da krši bolniški stalež? Lahko, vendar je postopek nekoliko bolj zapleten in mora biti pravilno izpeljan, pred odpovedjo pa je potrebno celo soglasje pristojnega organa,

– Ali ste vedeli, da lahko tudi dediči pokojnega delavca v roku 5. let zahtevajo od delodajalca neizplačane dohodke, nadure…?

– V sodni praksi se je pojavil primer, ki je trenutno pred presojo na Ustavnim sodiščem in v katerih so študentje, ki so redno študirali hkrati pa preko študentskega servisa opravljali delo po zaključku študija tožili svojega “študentskega” delodajalca na sklenitev delovnega razmerja in uspeli celo na Vrhovnem sodišču? Kako se temu izogniti?

– Ali ste vedeli, da je delodajalec lahko tudi kazensko odgovoren za nesrečo, ki jo delavec utrpi na delu? Kateri so najpogostejši primeri in kako se jih obvarujemo?

– V katerih primerih je delodajalec odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo delavec utrpi pri delu ter kako preventivno ravnati, da se ji izogne?

– itd.

Strokovni priročnik je namenjen direktorjem v privatnem in javnem sektorju, ravnateljem, pravnikom, podjetnikom posameznikom, kadrovskim službam, sindikatom, skratka vsem, ki ste odgovorni za pravilnosti pri delovno pravnih odnosih.

Knjiga + elektronska verzija! Strokovno izdajo smo vam pripravili v knjigi (trda vezava) in elektronsko verzijo, ki se bere na trenutno vseh dostopnih platformah (windows, mac, linux, iphone,android…). Program vam omogoča hitro brskanje po elektronskem zapisu, iskanje po ključnih besedah in ne nazadnje tudi izpis želenega dela strokovne izdaje, primerov in vzorcev. Priročnik izide v mesecu januarju 2020.

Izkoristite 25% prednaročniški popust!

Cena zbirke……………………….229,43 EUR
Cena zbirke s 25% popustom………172,07 EUR
(V ceno ni vključen DDV.)