PORTAL ZDR 2020

NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2020

PORTAL ZDR 2020 + gratis KNJIGA KOMENTAR ZDR (trda vezava, 1173 strani)! Vsak naročnik letne naročnine prejme poleg kode za enoletno neomejeno dostopanje do vsebin na portalu www.portal-zdr.si tudi gratis knjigo Veliki komentar ZDR 2018 z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki je izšla v mesecu novembru 2018.

Pri naši založbi je ob sprejetju Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela ZDR-1 leta 2013 izšel Veliki komentar Zakona o delovnih razmerij in reforme trga dela avtorja mag. Darka Krašovca. Komentar je bil odlično sprejet s strani uporabnikov in odločili smo se, da po petih letih, na željo naših zvestih naročnikov ponovno pripravimo celovito izdajo – priročnik Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2018, obsežen komentar po členih z vsemi spremembami in dopolnitvami do danes, posodobljeno sodno prakso, vpliv novih evropskih direktiv, kazenske določbe, inšpekcijski nadzor z novostmi…, skratka vse, kar potrebujete za kvalitetno spremljanje vsebin delovno pravne zakonodaje. Komentar iz leta 2013 avtorja mag. Darka Krašovca je dopolnjen za obdobje od 2013 do 2018 s strani priznanih strokovnjakov z večletnimi izkušnjami na področju delovnih razmerij dr. Andraža Rangusa in Damjana Mašere univ. dipl. prav., zaposlenih na Uradu za makroekonomske analize in razvoj ter na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot strokovnjaka sta aktivno sodelovala že pri pripravi in sprejetju ZDR-1 ter pri njegovem uveljavljanju v praksi. Sta tudi avtorja različnih strokovnih izdaj in številnih člankov v strokovnih revijah s tega področja, nenazadnje pa sta kot predavatelja aktivno sodelovala na domačih in mednarodnih konferencah s področja delovnih razmerij.

Kaj vam omogoča naročnina na PORTAL ZDR 2020?

Glede na to, da se zakonodaja na delovno pravnem področju neprestano dopolnjuje, spreminja in pojasnjuje, smo se že pred tremi leti odločili, da preselimo Veliki komentar ZDR in reforme trga dela na portal www.portal-zdr.si. Z ažurnim spremljanjem strokovne ekipe na tem področju tako omogočamo našim naročnikom dostop do aktualnih informacij, ki jih vsakodnevno potrebujejo pri odločanju na tako zahtevnem in občutljivem področju.

Portal omogoča neomejen dostop do vsebin kot so: obsežen komentar po členih, najnovejša sodna praksa, evropske direktive, kazenske določbe, inšpekcijski nadzor, vzorci, pogodbe, tožbe… skratka vse, kar je potrebno za kvalitetno spremljanje vsebin delovno pravne zakonodaje.

Poleg kode za enoletno dostopanje do vsebin naročniki prejmejo tudi tiskani izvod zadnje izdaje komentarja ZDR na 1173 straneh, ki je izšel v mesecu novembru 2018. Po enoletnem dostopanju do vsebin komentarja vam naročnino za naslednje enoletno obdobje obnovimo.

Vašo kodo za dostopanje do portala www.portal-zdr.si in izvod knjige komentarja vam pošljemo takoj!

Cena izdaje (portal + knjiga)………………………278,86 EUR
(DDV ni vračunan v ceno)