NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2016

Izkoristite 25% popust v mesecu juliju 2017!

PORTAL + KNJIGA! Vsak naročnik letne naročnine prejme kodo za neomejeno dostopanje do vsebin na portalu www.portal-zdr.si , v mesecu novembru 2016 pa tudi knjigo Veliki komentar ZDR 2016 z vsemi spremembami in dopolnitvami tekočega leta!

Pri naši založbi je v letih 2013/14 izšel strokovni priročnik NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2013 avtorja mag. Darka Krašovca, strokovnjaka na področju delovnih razmerij v teoriji in praksi in avtorja številnih strokovnih izdaj in člankov s področja delovnega prava. Kot smo Vam ob izidu komentarja obljubili, smo ažurno spremljali vse spremembe, dopolnitve, uredbe, sklepe in dogovore med socialnimi partnerji ter nenazadnje tudi prakso. Dve leti po uveljavitvi Zakona o delovnih razmerjih (uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) smo pripravili strokovno izdajo z vsemi novostmi in dopolnitvami, relevantnimi odločbami delovnih in socialnih sodišč, ki so pokazale kako so se spremembe delovne zakonodaje iz leta 2013 odrazile v tožbenih zahtevkih in odločitvah sodišč v delovnih sporih. Avtorja dr. Andraž Rangus in Sneža Mihailova Brojan, zaposlena na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sta poleg naštetega predstavila tudi sprejeta stališča Strokovne delovne skupine za spremljanje izvajanja ZDR-1 in odgovore, oziroma pojasnila pristojnega ministrstva.

Glede na to, da je področje delovno pravne zakonodaje področje, ki se neprestano dopolnjuje, spreminja in pojasnjuje in so v letu 2016 /2017 napovedane obsežne spremembe, smo se odločili, da preselimo zgodbo Velikega komentarja ZDR in reforme trga dela, ki je bil odlično sprejet na našem tržišču, na portal in z ažurnim spremljanjem strokovne ekipe na tem področju omogočimo našim zvestim kupcem kot tudi širokemu krogu uporabnikov ažurne informacije, ki jih vsakodnevno potrebujejo pri odločanju na tako zahtevnem in občutljivem področju.

Tako boste imeli neomejen dostop do vsebin kot so npr.: čistopis ZDR, obsežen komentar po členih, najnovešo sodno prakso, evropske direktive, kazenske določbe, inšpekcijski nadzor, vzorce, pogodbe, tožbe… skratka vse kar potrebujete za kvalitetno spremljanje vsebin delovno pravne zakonodaje.

Ugodnosti in popust! Vsak naročnik bo poleg kode za dostopanje do vsebin na portalu prejel enkrat letno (v tekočem letu naročnine na portal. Z izidom bomo počakali še napovedane spremembe do konca leta 2016) tudi gratis knjigo Veliki komentar ZDR 2017 z vsemi spremembami in dopolnitvami tekočega leta v knjigi (trda vezava, preko 1000 strani).

Izkoristite 25% popust do konca meseca julija 2017!

Geslo za dostopanje do vsebin portala na domeni www.portal-zdr.si vam pošljemo takoj!

Cena izdaje (portal + knjiga)………………………240,00 EUR

Cena s 25% popustom (portal + knjiga)………….180,00 EUR
(DDV ni vračunan v ceno)