Druga dopolnitev ZDR 2017

Druga dopolnitev ZDR 2017
Pri naši založbi ste v letih 2013/14 naročili strokovni priročnik NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2013 avtorja mag. Darka Krašovca, strokovnjaka na področju delovnih razmerij v teoriji in praksi in avtorja številnih strokovnih izdaj in člankov s področja delovnega prava. Ob izidu komentarja smo Vam obljubili, da bomo v prihodnosti  ažurno spremljali vse spremembe, dopolnitve, uredbe, sklepe in dogovore med socialnimi partnerji ter nenazadnje tudi prakso. Dve leti po uveljavitvi Zakona o delovnih razmerjih (uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) je v naši založbi izšla prva dopolnitev komentarja iz leta 2013 z naslovom  – Prva dopolnitev velikega komentarja Zakona o delovnih razmerjih 2015, ki je dala osnovni verziji komentarja ažurnost in celovitost.

Sedaj pa Vas obveščamo, da smo za Vas pripravili:

– Drugo dopolnitev Velikega komentarja ZDR-1 – Novosti in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2017. V strokovni izdaji so zajete vse spremembe in dopolnitve zakona, najnovejša sodna praksa, posodobljen komentar glede na odločitve v delovnih sporih, ki so bistvenega pomena za izvajanje zakona in njegovo interpretacijo na sodiščih. Poudarek bo dan tudi pomembni odločitvi Ustavnega Sodišča RS glede vročitve odpovedi in kaj to pomeni v praksi. Kot poseben dodatek bo obrazložena tudi nova ureditev napotovanja delavcev na začasno delo v tujino, saj se z Zakonom o čezmejnem izvajanju storitev, ki se bo začel uporabljati s 1.1.2018, uvajajo pomembne novosti itd.

Avtorja sta priznana strokovnjaka s področja delovnega prava.

Dr. Andraž Rangus je zaposlen na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer je v letih 2015 in 2016 nastopal tudi kot generalni direktor Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela. Že od začetka svoje karierne poti je sodeloval pri pripravi komentarjev več zakonov, knjig ter priročnikov, objavil več člankov v strokovnih in znanstvenih publikacijah (Pravna praksa, Podjetje in Delo, Zavarovalniški horizonti,…) ter kot predavatelj sodeloval na domačih in mednarodnih konferencah, tako s področja delovnih razmerij kot tudi pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Damjan Mašera univ. dipl. prav. je zaposlen na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v sektorju za delovna razmerja in druge oblike dela. Delovne izkušnje med letoma 2008 in 2015 pridobival na Inšpektoratu RS za delo. Je avtor priročnika Inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij v RS po novem (2015/2016). Kot avtor sodeluje tudi pri komentarju Zakona o delovnih razmerjih in kot predavatelj v okviru izobraževanj s področja delovnih razmerij. Sodeloval je pri analizi prej veljavnega Zakona o inšpekciji dela z namenom njegove posodobitve, kot tudi pri pripravi besedila in usklajevanju veljavnega Zakona o inšpekciji dela (ZID-1). Njegovo trenutno delovno področje je povezano predvsem z vsebino Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakona o inšpekciji dela (ZID-1).

Knjiga + elektronska verzija +30% popust! Drugo dopolnitev Velikega komentarja ZDR-1 – Novosti in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2017 smo vam pripravili v knjigi (trda vezava) in v elektronski verziji, ki se bere na trenutno vseh dostopnih platformah (windows, mac, linux, iphone,android…). Program vam omogoča hitro brskanje po elektronskem zapisu, iskanje po ključnih besedah in ne nazadnje tudi izpis želenega dela strokovne izdaje.

Priročnik izide v mesecu juliju 2017.

Izkoristite 30% prednaročniki popust!

Cena priročnika……………………… 149,00 EUR
Cena priročnika z 30% popustom……..104,30 EUR
(Cena ne vključuje 9,5% DDV)