Najusodnejše in najpogostejše davčne napake ter zagate davčnih zavezancev, ki jih odkrivajo revizorji, davčni svetovalci in davčni inšpektorji

 Kdo je kriv v primeru ugotavljnaja davčnih napak v zasebnem podjetju, javnem podjetju, ustanovah, institucijah… Ali je to direktor ali računovodja ali morda kdo od ostalih odgovornih oseb?­
  • Kdo je kriv v primeru plačila davka po odmerjeni davčni odločbi?
  • Kdo odgovarja za storjen davčni prekršek ali celo kaznivo dejanje?
  • Do kje sega objektivna direktorjeva odgovornost…
  • Kdo odgovarja za nepravilnost v davčnem obračunu po ugotovitvah inšpekcijskega organa? Pravna oseba, računovodja, direktor?
  • Kakšne so posledice odgovornosti? Zgolj plačilo davka?
  • Kdo je odškodninsko odgovoren zaradi napačnega obračunanega davka?
  • Zaradi velike davčne obveznosti v stečaj? Kdo je odgovoren?
  • Itd.

V Založbi Reforma smo za vas pripravili nov strokovni priročnik s področja davčne zakonodaje: Kdo odgovarja za storjene davčne napake – Najusodnejše in najpogostejše davčne napake ter zagate davčnih zavezancev, ki jih odkrivajo revizorji, davčni svetovalci in davčni inšpektorji, avtorice Romane Kruhar Puc, univ. dipl. prav., priznane davčne svetovalke in stečajne upraviteljice ter avtorice številnih člankov ter knjig in strokovnih priročnikov z davčnega področja. Kot predavateljica je sodelovala že na več kot 100 uspešnih seminarjih z izvajanjem davčne zakonodaje v praksi na aktualnih davčnih primerih.

V priročniku avtorica podrobneje obravnava najpogosteje storjene davčne napake, za katere lahko odgovarjajo lastniki, direktorji, računovodje, ravnatelji… zaposleni na odgovornih funkcijah! Na praktičnih primerih predstavi temeljne dileme novih zakonskih pravil z vzorci. Upošteva predlog paketa zakonskih sprememb, ki jih prinaša novela Zakona o dohodnini in novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, spremlja pa ju še novela Zakona o davčnem postopku, ki naj bi začele veljati januarja 2017. Poleg primerov iz prakse doda tudi izbrano sodno prakso z odločbami z davčnega področja.

 

Avtorica obravnava tudi nov davčni postopek (novela Zdavp-2G) v povezavi z davčnim inšpekcijskim nadzorom in najpogostejše napake pri vročanju, zastopanju, prihodu davčnega inšpektorja, sklepanju davčnega zapisnika pa vse do izdaje odmerne davčne odločbe, zastaranju posameznih vrst davka, finančni preiskavi in samoprijavi, zavezujoči informaciji, pri hrambi poslovne dokumentacije in kaznovanju davčnih inšpektorjev ter davčnopravnem vidiku kaznivega dejanja v povezavi z davčno zatajitvijo in poslovno goljufijo itd. Pojasnjuje tudi, zakaj je potrebno poznavanje pravil glede davčnega priznavanja najpogostejših odhodkov v praksi, kot so npr. poslovna darila, stroški pogostitev in poslovnih srečanj, sponzorstvo in donacije, stroški izobraževanja, novoletne pogostitve itd. Obravnava vpliv novele ZDR-1 na dohodke iz zaposlitve in novelo ZDOH-2R ter novosti, ki jih prinaša le-ta na področju dohodka iz zaposlitve ter bonitete (davčni vidiki obračunavanja potnih stroškov, kdaj terenski dodatek, kdaj dnevnica oz. katera povračila stroškov v zvezi z delom izplačati in v katerih primerih, davčno priznani odhodki v zvezi z uporabo službenega vozila v zasebne namene itd.)…

VZORCI! Naročniki prejmete tudi najrazličnejše vzorce, ki jih boste ob morebitnem pregledu potrebovali, npr. vzorec pripomb na zapisnik, vzorec poročila o izvršitvi odločbe, vzorec zahteve za odložitev izvršbe, vzorec pritožbe na odločitve inšpektorjev, vzorec pritožbe zoper ravnanja inšpektorjev, vzorci izjav, pripomb, prošenj in nenazadnje tudi obrazcev, ki jih boste potrebovali, skupaj z navodili pravilnega izpolnjevanja…

Priročnik je glede na obravnavano problematiko namenjen širšemu krogu uporabnikov: računovodjem, pravnikom, revizorjem, davčnim svetovalcem, komercialistom, direktorjem, informatikom ter drugim odgovornim osebam za računovodsko in davčno področje, zaposlenih pri davčnih zavezancih (gospodarske družbe, društva, poslovne enote nerezidentov, javna podjetja, samostojni podjetniki, posamezniki …).

Priročnik smo vam pripravili v tiskani izdaji (knjiga, trda vezava) in elektronski  verziji (e-book), ki se lahko bere na trenutno vseh dostopnih platformah (windows, mac, linux, iphone, android…). Program vam omogoča hitro iskanje in brskanje po elektronskem zapisu in nenazadnje tudi izpis izbranega vzorca. Priročnik izide v mesecu januarju 2018.

 

Izkoristite 25% prednaročniki popust!

Cena priročnika………………………………182,00 EUR
Cena priročnika z 25% popustom……..136,50 EUR

(Cena ne vključuje 9,5% DDV)