Arhivi Kategorije: Neuvrščeni

PORTAL ZDR 2019

Pravkar iz tiska najnovejša izdaja ZDR s komentarjem (luksuzna izdaja, 1173 strani)! DOBAVA TAKOJ!

PORTAL ZDR 2019 + gratis KNJIGA KOMENTAR ZDR (trda vezava, 1173 strani)! Vsak naročnik letne naročnine prejme poleg kode za enoletno neomejeno dostopanje do vsebin na portalu www.portal-zdr.si tudi gratis knjigo Veliki komentar ZDR 2018 z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki je izšla v mesecu novembru 2018.

Pri naši založbi je ob sprejetju Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela ZDR-1 leta 2013 izšel Veliki komentar Zakona o delovnih razmerij in reforme trga dela avtorja mag. Darka Krašovca. Komentar je bil odlično sprejet s strani uporabnikov in odločili smo se, da po petih letih, na željo naših zvestih naročnikov ponovno pripravimo celovito izdajo – priročnik Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2018, obsežen komentar po členih z vsemi spremembami in dopolnitvami do danes, posodobljeno sodno prakso, vpliv novih evropskih direktiv, kazenske določbe, inšpekcijski nadzor z novostmi…, skratka vse, kar potrebujete za kvalitetno spremljanje vsebin delovno pravne zakonodaje. Komentar iz leta 2013 avtorja mag. Darka Krašovca je dopolnjen za obdobje od 2013 do 2018 s strani priznanih strokovnjakov z večletnimi izkušnjami na področju delovnih razmerij dr. Andraža Rangusa in Damjana Mašere univ. dipl. prav., zaposlenih na Uradu za makroekonomske analize in razvoj ter na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot strokovnjaka sta aktivno sodelovala že pri pripravi in sprejetju ZDR-1 ter pri njegovem uveljavljanju v praksi. Sta tudi avtorja različnih strokovnih izdaj in številnih člankov v strokovnih revijah s tega področja, nenazadnje pa sta kot predavatelja aktivno sodelovala na domačih in mednarodnih konferencah s področja delovnih razmerij. Beri naprej

Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2018

– Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2018

Najnovejša izdaja ZDR s komentarjem! PRAVKAR IZ TISKA, DOBAVA TAKOJ!

Priročnik v luksuzni izdaji, trda vezava, 1173 strani!

Pri naši založbi je ob sprejetju Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela ZDR-1 leta 2013 izšel Veliki komentar Zakona o delovnih razmerij in reforme trga dela, avtorja mag. Darka Krašovca. Komentar je bil odlično sprejet s strani uporabnikov in odločili smo se, da po petih letih, na željo naših zvestih naročnikov ponovno pripravimo celovito izdajo – priročnik:

Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2018,
obsežen komentar po členih z vsemi spremembami in dopolnitvami do danes, posodobljeno sodno prakso, vpliv novih evropskih direktiv, kazenske določbe, inšpekcijski nadzor z novostmi…, skratka vse kar potrebujete za kvalitetno spremljanje vsebin delovno pravne zakonodaje. Komentar iz leta 2013 avtorja mag. Darka Krašovca bo dopolnjen za obdobje od 2013 do 2018 s strani priznanih strokovnjakov z večletnimi izkušnjami na področju delovnih razmerij dr. Andraža Rangusa in Damjana Mašere univ.dipl.prav., zaposlena na Uradu za makroekonomske analize in razvoj ter na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot strokovnjaka sta aktivno sodelovala že pri pripravi in sprejetju ZDR-1 ter pri njegovem uveljavljanju v praksi, sta tudi avtorja različnih strokovnih izdaj in številnih člankov v strokovnih revijah s tega področja. ter sta nenazadnje kot predavatelja aktivno sodelovala na domačih in mednarodnih konferencah s področja delovnih razmerij.
Beri naprej

Reforma varstva osebnih podatkov 2018

Reforma varstva osebnih podatkov

NOVO!

Priročnik izide v mesecu decembru 2018. Vzorce za uporabo v praksi pa vam pošljemo takoj!

Spoštovani!

Uredba GDPR, ki se začne 25. maja 2018 neposredno uporabljati v državah članicah Evropske unije, zelo spreminja obdelavo osebnih podatkov, kot smo jo poznali do sedaj. Podjetja in organizacije čaka veliko sprememb, zato smo vam v Založbi Reforma v pomoč pripravili priročnik, ki predmetno tematiko celovito ureja in v katerem boste našli vse potrebne informacije, da si zagotovite popolno skladnost z Uredbo GDPR*.

Beri naprej

Pogodba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi

NOVO!

Delovno razmerje je pogodbeno razmerje, pri čemer pogodba temelji na vzajemni volji obeh pogodbenih strank. ZDR-1 tudi pri urejanju drugih vprašanj v zvezi s pogodbo o zaposlitvi v popolnosti določa, da je delovno razmerje pogodbeno razmerje. Tako delodajalec ne more enostransko spreminjati vsebine pogodbe o zaposlitvi. Vsaka sprememba pogodbe o zaposlitvi mora namreč temeljiti na svobodni in vzajemni volji obeh pogodbenih strank. Strokovne izdaja predstavlja prikaz – Pogodbe o zaposlitvi s strani veljavne zakonodaje s komentarjem, kot tudi s strani prakse,. Vključili smo vse pogodbe, vzorce, izjave, obvestila, prekrškovne sankcije, zapisnike, pooblastila, dogovore, soglasja, vloge, odredbe…Delodajalcem bo ta priročnik pomagal razjasniti in pokazati pravilno ter zakonito pot pri različnih sklenitvah pogodb o zaposlitvi, pojasnil kakšna je praksa na tem področju in predstavil številne vzorce s pojasnilom, ki jih boste lahko uporabili pri konkretnih primerih, na drugi strani pa bo delavcem pojasnil njihove pravice in dolžnosti. Beri naprej