Arhivi Kategorije: Neuvrščeni

Druga dopolnitev ZDR 2017

Druga dopolnitev ZDR 2017
Pri naši založbi ste v letih 2013/14 naročili strokovni priročnik NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2013 avtorja mag. Darka Krašovca, strokovnjaka na področju delovnih razmerij v teoriji in praksi in avtorja številnih strokovnih izdaj in člankov s področja delovnega prava. Ob izidu komentarja smo Vam obljubili, da bomo v prihodnosti  ažurno spremljali vse spremembe, dopolnitve, uredbe, sklepe in dogovore med socialnimi partnerji ter nenazadnje tudi prakso. Dve leti po uveljavitvi Zakona o delovnih razmerjih (uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) je v naši založbi izšla prva dopolnitev komentarja iz leta 2013 z naslovom  – Prva dopolnitev velikega komentarja Zakona o delovnih razmerjih 2015, ki je dala osnovni verziji komentarja ažurnost in celovitost.

Sedaj pa Vas obveščamo, da smo za Vas pripravili:

– Drugo dopolnitev Velikega komentarja ZDR-1 – Novosti in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2017. V strokovni izdaji so zajete vse spremembe in dopolnitve zakona, najnovejša sodna praksa, posodobljen komentar glede na odločitve v delovnih sporih, ki so bistvenega pomena za izvajanje zakona in njegovo interpretacijo na sodiščih. Poudarek bo dan tudi pomembni odločitvi Ustavnega Sodišča RS glede vročitve odpovedi in kaj to pomeni v praksi. Kot poseben dodatek bo obrazložena tudi nova ureditev napotovanja delavcev na začasno delo v tujino, saj se z Zakonom o čezmejnem izvajanju storitev, ki se bo začel uporabljati s 1.1.2018, uvajajo pomembne novosti itd.

Beri naprej

NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2016

Izkoristite 25% popust v mesecu juliju 2017!

PORTAL + KNJIGA! Vsak naročnik letne naročnine prejme kodo za neomejeno dostopanje do vsebin na portalu www.portal-zdr.si , v mesecu novembru 2016 pa tudi knjigo Veliki komentar ZDR 2016 z vsemi spremembami in dopolnitvami tekočega leta!

Pri naši založbi je v letih 2013/14 izšel strokovni priročnik NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2013 avtorja mag. Darka Krašovca, strokovnjaka na področju delovnih razmerij v teoriji in praksi in avtorja številnih strokovnih izdaj in člankov s področja delovnega prava. Kot smo Vam ob izidu komentarja obljubili, smo ažurno spremljali vse spremembe, dopolnitve, uredbe, sklepe in dogovore med socialnimi partnerji ter nenazadnje tudi prakso. Dve leti po uveljavitvi Zakona o delovnih razmerjih (uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) smo pripravili strokovno izdajo z vsemi novostmi in dopolnitvami, relevantnimi odločbami delovnih in socialnih sodišč, ki so pokazale kako so se spremembe delovne zakonodaje iz leta 2013 odrazile v tožbenih zahtevkih in odločitvah sodišč v delovnih sporih. Avtorja dr. Andraž Rangus in Sneža Mihailova Brojan, zaposlena na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sta poleg naštetega predstavila tudi sprejeta stališča Strokovne delovne skupine za spremljanje izvajanja ZDR-1 in odgovore, oziroma pojasnila pristojnega ministrstva. Beri naprej