Najusodnejše in najpogostejše davčne napake ter zagate davčnih zavezancev, ki jih odkrivajo revizorji, davčni svetovalci in davčni inšpektorji

DARILO + 25% popust
ob naročilu v mesecu januarju 2017!

Kdo je kriv v primeru ugotavljnaja davčnih napak v zasebnem podjetju, javnem podjetju, ustanovah, institucijah… Ali je to direktor ali računovodja ali morda kdo od ostalih odgovornih oseb?­

 • Kdo je kriv v primeru plačila davka po odmerjeni davčni odločbi?
 • Kdo odgovarja za storjen davčni prekršek ali celo kaznivo dejanje?
 • Do kje sega objektivna direktorjeva odgovornost…
 • Kdo odgovarja za nepravilnost v davčnem obračunu po ugotovitvah inšpekcijskega organa? Pravna oseba, računovodja, direktor?
 • Kakšne so posledice odgovornosti? Zgolj plačilo davka?
 • Kdo je odškodninsko odgovoren zaradi napačnega obračunanega davka?
 • Zaradi velike davčne obveznosti v stečaj? Kdo je odgovoren?
 • Itd.

Beri naprej

2. dopolnjena in razširjena izdaja Velike pravne knjige vzorcev po Zakonu o delovnih razmerjih

2. dopolnjena in razširjena izdaja Velike pravne knjige vzorcev po Zakonu o delovnih razmerjih

PRVIČ NA NAŠEM TRŽIŠČU!

V novem velikem kompletu delovno pravnih vzorcev 2016/17 prejmete tudi VZORCE
PISANJ v delovno pravnih postopkih s komentarjem in sodno prakso. Gre za vzorce uradnih pisanj upravnim in sodnim organom, ki odločajo v postopkih.
S pomočjo vzorcev pisanj boste lahko izbrali boljše možnosti za vodenje postopka in odločanja ter oblikovanje pravilnega akta!”

Avtorja strokovne izdaje:
s
ta priznana strokovnjaka s področja delovno pravne zakonodaje: dr. Andraž Rangus zaposlen na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sodeloval je pri pripravi komentarja Zakona o delovnih razmerjih, ter več strokovnih izdaj in priročnikov s področja delovnih razmerij ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Kot predavatelj je sodeloval na domačih in mednarodnih konferencah, tako s področja delovnih razmerij kot tudi pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Damjan Mašera, univ.dipl. prav. zaposlen na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, z dolgoletnimi izkušnjami na delovnopravnem področju tako v teoriji kot v praksi, ki jih je pridobival tudi na Inšpektoratu RS za delo. Je avtor priročnika Inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij v RS po novem 2015/16. Sodeloval je pri komentarju Zakona o delovnih razmerjih in pri analizi prej veljavnega Zakona o inšpekciji dela z namenom posodobitve le-tega, kot tudi pri pripravi in usklajevanju sedaj veljavnega Zakona o inšpekciji dela (ZID-1).

Beri naprej

NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2016

DARILO + 25% popust
ob naročilu v mesecu januarju 2017!

NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2016

PORTAL + KNJIGA! Vsak naročnik letne naročnine prejme kodo za neomejeno dostopanje do vsebin na portalu www.portal-zdr.si , v mesecu novembru 2016 pa tudi knjigo Veliki komentar ZDR 2016 z vsemi spremembami in dopolnitvami tekočega leta!

Pri naši založbi je v letih 2013/14 izšel strokovni priročnik NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2013 avtorja mag. Darka Krašovca, strokovnjaka na področju delovnih razmerij v teoriji in praksi in avtorja številnih strokovnih izdaj in člankov s področja delovnega prava. Kot smo Vam ob izidu komentarja obljubili, smo ažurno spremljali vse spremembe, dopolnitve, uredbe, sklepe in dogovore med socialnimi partnerji ter nenazadnje tudi prakso. Dve leti po uveljavitvi Zakona o delovnih razmerjih (uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) smo pripravili strokovno izdajo z vsemi novostmi in dopolnitvami, relevantnimi odločbami delovnih in socialnih sodišč, ki so pokazale kako so se spremembe delovne zakonodaje iz leta 2013 odrazile v tožbenih zahtevkih in odločitvah sodišč v delovnih sporih. Avtorja dr. Andraž Rangus in Sneža Mihailova Brojan, zaposlena na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sta poleg naštetega predstavila tudi sprejeta stališča Strokovne delovne skupine za spremljanje izvajanja ZDR-1 in odgovore, oziroma pojasnila pristojnega ministrstva. Beri naprej

VELIKA ZBIRKA VZORCEV IN DOKUMENTOV V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA po novem Zakonu o Javnem naročanju – ZJN-3

Novo! ZJN-3

Izkoristite 35% popust do konca januarja 2017!

NA ZALOGI!

VELIKA ZBIRKA VZORCEV IN DOKUMENTOV V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA po novem Zakonu o Javnem naročanju - ZJN-3Po novem Zakonu o Javnem naročanju – ZJN-3,
s komentarjem in konkretnimi navodili

Vzorci dokumentov so v celoti skladni z evropskimi direktivami s področja javnega naročanja in novega zakona o javnem naročanju ZJN-3 ter prakso Državne revizijske komisije.

Avtorica strokovne izdaje je mag. Margit Čampa, magistrica pravnih znanosti. Izkušnje na področju javnega naročanja si je pridobila z delom na Državni revizijski komisiji, kasneje na takratnem Uradu za javna naročila, po ukinitvi urada pa na Ministrstvu za finance – kot vodja Sektorja za javna naročila in koncesije. Je soavtorica ZJN-2 in ZJNVETPS ter komentarja k obema zakonoma.

 

Beri naprej

1. velika interaktivna konferenca o javnem naročanju 2016

1. velika interaktivna konferenca o javnem naročanju 2016Založba Reforma Vas v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki vabi na 1. Veliko interaktivno dvodnevno konferenco ZJN-3, ki bo potekala 10. in 11. marca 2016 v Kranjski gori.

Namen konference ni v klasični predstavitvi posameznih tem, ki jih prinaša sprememba Zakona o javnem naročanju ZJN-3, pač pa izpostavitev najpomembnejših tem kot spodbuda za vprašanja udeležencev, na katera bodo odgovarjali priznani strokovnjaki s področja javnega naročanja.

Prijava

Beri naprej

INŠPEKCIJSKI NADZOR NA PODROČJU DELOVNIH RAZMERIJ V RS PO NOVEM 2015!

Predpisana in najpogosteje zahtevana dokumentacija, obvezne evidence, razmejitev med nadzorom v zasebnem in javnem sektorju, kako lahko uspešno in učinkovito sodelujemo v postopku nadzora, pooblastila in najpogostejše odločitve inšpektorjev, analiza odločitev druge stopnje v upravnem odločanju, ki pomembno vplivajo na nadaljnjo prakso inšpekcije…

Avtor:  Damjan Mašera univ.dipl. prav. IZKORISTITE 30% POPUST
DO KONCA MESECA JANUARJA 2017
POMEMBNO –  VZORCI! Prilagamo tudi najrazličnejše vzorce, ki jih boste ob morebitnem pregledu potrebovali npr: vzorec pripomb na zapisnik, vzorec poročila o izvršitvi odločbe, vzorec zahteve za odložitev izvršbe, vzorec pritožbe na odločitve inšpektorjev, vzorec pritožbe zoper ravnanja inšpektorjev,…

Usklajeno z  vso obstoječo zakonodajo, z vsemi predpisi in uredbami  EU!
(Zakon o inšpekciji dela, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o prekrških, Zakon o delovnih razmerjih + ostali predpisi)

Ob seriji uspešnih priročnikov s področja delovnih razmerij: Veliki komentar Zakona o delovnih razmerij in reforme trga dela, Velika pravna knjiga vzorcev po ZDR-1, Tožbe na področju ZDR-1, Novosti in dopolnitve velikega komentarja ZDR-1 2015, smo se v Založbi Reforma na pobudo Vas, naših zvestih naročnikov, odločili, da pripravimo strokovno izdajo s področja inšpekcijskega nadzora z naslovom –

Beri naprej

Prve dopolnitve Novega velikega komentarja Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2015

Prve dopolnitve Novega velikega komentarja Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2015

Knjigo vam pošljemo takoj!

Avtorja:
Dr. Andraž Rangus  zaposlen na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in
Sneža Mihailova Brojan univ. dipl. prav. zaposlena na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pri naši založbi je v letih 2013/14 izšel strokovni priročnik NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2013 avtorja mag. Darka Krašovca, strokovnjaka na področju delovnih razmerij v teoriji in praksi in avtorja številnih strokovnih izdaj in člankov s področja delovnega prava. Kot smo Vam ob izidu komentarja obljubili, smo ažurno spremljali vse spremembe, dopolnitve, uredbe, sklepe in dogovore med socialnimi partnerji ter nenazadnje tudi prakso. Dve leti po uveljavitvi Zakona o delovnih razmerjih (uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) smo se v založbi odločili, da pripravimo strokovno izdajo z vsemi novostmi in nenazadnje dopolnimo z nekaterimi relevantnimi odločbami delovnih in socialnih sodišč, ki bodo pokazale, ali in kako so se spremembe delovne zakonodaje iz leta 2013 odrazile v tožbenih zahtevkih in odločitvah sodišč v delovnih sporih.

Beri naprej

Komplet Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in Reforme trga dela, komentar + dopolnitve

Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in Reforme trga dela, komentar + dopolnitve

Izkoristite 35% popust na komplet do konca januarja 2017!

 

Avtor Velikega komentarja Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2013:  Mag. Darko Krašovec, sodnik na Delovnem in socialnem sodišču v Ljublani, strokovnjak na področju delovnih razmerij v teoriji in praksi. Je član različnih izpitnih komisij s področja delovnega prava, sodeloval je tudi kot član delovnih skupin vlade za sprejemanje zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije. Vodil je mnoge predstavitve, posvete, konference in strokovne seminarje na temo delovnih razmerij. Je avtor številnih strokovnih priročnikov in člankov s področja delovnega prava, ter avtor priznanega komentarja Zakona o delovnih razmerjih, ki je bil v veljavi do sedaj.

Avtorja priročnika Novosti in dopolnitve Velikega komentarja Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela.
Dr. Andraž Rangus  zaposlen na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in
Sneža Mihailova Brojan univ. dipl. prav. zaposlena na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Beri naprej

Novi veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2

Novi veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2

Razprodano!

 

Pri Založbi Reforma smo za Vas pripravili strokovno izdajo s področja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter poklicnega zavarovanja in sicer:

Novi veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2.

Avtorji komentarja so priznani strokovnjaki s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja RS:

 • Marijan Papež univ.dipl.prav., generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
 • Jože Kuhelj univ.dipl.prav., namestnika generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
 • Anton Dobrina univ.dipl.prav, je zaposlen kot vodja službe za razvoj in proučevanje na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Irena Štrumbelj Trontelj, univ.dipl.prav, je zaposlena kot svetovalka pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
 • Dr. Andraž Rangus, zaposlen na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
 • Mitja Žiher, univ.dipl.prav., zaposlen na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Beri naprej

ZBIRKA TOŽB S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ V RS – 2014 s komentarjem

ZBIRKA TOŽB S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ V RS – 2014 s komentarjem

Izkoristite 35% popust do konca januarja 2017!

Avtor: mag. Darko Krašovec

 • Številni primeri tožb s predhodnimi pojasnili okoliščin,
 • odgovori na tožbe,
 • najpogostejše napake,
 • s komentarjem in sodno prakso…

Pri poslovanju, tako v zasebnem kot javnem sektorju, predstavljajo delovno pravni odnosi še vedno velik problem. Odnos med delavcem in delodajalcem zahteva kompleksen pristop in obe strani si vsekakor želita, da bi bili rezultati teh odnosov dobri in produktivni. Žal pa so v zadnjem času vse prej kot pozitivni in se vse pogosteje končajo v delovno pravnih sporih, katerih postopek se pred sodiščem prične z vložitvijo tožbe. Oba pogodbena igralca – tako delavec kot delodajalec – pa morata biti dobro seznanjena s tem zahtevnim in kompleksnim postopkom.

Beri naprej

VELIKA PRAVNA KNJIGA VZORCEV po Zakonu o delovnih razmerjih 2013/14 s komentarjem k posameznim vzorcem

VELIKA PRAVNA KNJIGA VZORCEV po Zakonu o delovnih razmerjih 2013/14 s komentarjem k posameznim vzorcem

Vsi vzorci so usklajeni z novim Zakonom o delovnih razmerjih in reforme trga dela, z vsemi zakonodajnimi zahtevami ter direktivami EU!

Sistematično in urejeno po novem Zakonu o delovnih razmerjih!

Velika pravna knjiga vzorcev
format 140 X 210
trda vezava
knjiga in elektronska verzija
... da, naročamo

Knjiga (trda vezava) + elektronska verzija (e-book)

Avtor  mag. Darko Krašovec, sodnik na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani in strokovnjak na področju delovnih razmerij v teoriji in praksi. Je član različnih izpitnih komisij s področja delovnega prava, sodeloval je tudi kot član delovnih skupin vlade za sprejemanje zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije. Vodil je mnoge predstavitve, posvete, konference in strokovne seminarje na temo delovnih razmerij. Je avtor številnih strokovnih priročnikov in člankov s področja delovnega prava, ter avtor priznane strokovne izdaje – Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2013, ki je izšel pred kratkim.

Spoštovani!

Izšla je II. strokovna izdaja s področja delovno pravne zakonodaje, ki je logično nadaljevanje Velikega komentarja Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2013 z naslovom Velika pravna knjiga vzorcev po Zakonu o delovnih razmerjih 2013/14 s komentarjem k posameznim vzorcem.

Beri naprej

Novi Veliki Komentar ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2013

Novi Veliki Komentar ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2013

Novi Veliki Komentar ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2013
format 140 X 210
trda vezava
985 strani
knjiga in elektronska verzija
... da, naročamo

na 985 straneh!!!,
kliknite za predogled

Priročnik vam pošljemo takoj!

Avtor komentarja: mag. Darko Krašovec, sodnik na Delovnem in socialnem sodišču v Ljublani, strokovnjak na področju delovnih razmerij v teoriji in praksi. Je član različnih izpitnih komisij s področja delovnega prava, sodeloval je tudi kot član delovnih skupin vlade za sprejemanje zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije. Vodil je mnoge predstavitve, posvete, konference in strokovne seminarje na temo delovnih razmerij. Je avtor številnih strokovnih priročnikov in člankov s področja delovnega prava, ter avtor priznanega komentarja Zakona o delovnih razmerjih, ki je bil v veljavi do sedaj.

Beri naprej